2018-12-11

Nya funktionsuppdateringar i FAR Online

Sedan nylanseringen 1 oktober fortsätter FAR Online att utvecklas. Nu lanseras ytterligare några efterlängtade funktioner i verktyget.

Nyheterna består bland annat av att:

  • Äldre regelverk nu är tillgängliga i FAR Online
    Det innebär att du nu har möjlighet att titta på äldre lydelser av regelverk i FAR Online. Detta är för dig som t.ex. reviderar ett företag och vill se reglerna från föregående år eller behöver titta på hur skattereglerna såg ut förra året.
  • Det är lättare att markera och kopiera text
    För att underlätta markering av text införs ett nytt steg i markera- och antecknaprocessen. Det innebär att anteckningsfältet inte fälls upp automatiskt vid textmarkering, utan väljs aktivt.
  • Rubrikerna i navigeringsmenyn är längre
    Rubrikerna i innehållsförteckningen bryts ner över flera rader så att de kan läsas lättare.

Om FAR Online

FAR Online är ett digitalt verktyg som samlar alla ekonomiska regelverk på ett och samma ställe. I FAR Online kan man söka regelverk, göra anteckningar, spara bokmärken, få tag på mallar för olika användningsområden och mycket mer.

Vill du veta mer om FAR Online? Läs här hur revisorn Claudio Henriksson använder FAR Online i sitt dagliga arbete.

Text: Anna Ekström