2022-10-21
Karin Direkt

Både kärnkompetens och bredd viktigt för morgondagens revisor

[KARIN DIREKT] Hur ser dagens och morgondagens kompetenskrav ut för revisorer? Denna högaktuella och viktiga fråga diskuterade jag tillsammans med företrädare från branschen och akademin på ett webbinarium som Svenska Revisionsakademin arrangerade i mitten av oktober

Sedan den 1 juli 2018 gäller nya utbildningskrav för blivande revisorer med syftet att bredda kompetensen för att svara upp mot förändringar i omvärlden, som digitalisering, en alltmer internationell reglering och ett ökat fokus på hållbarhet. Det är viktigt att hålla i minnet att det inte handlar om sänkta utbildningskrav, utan att bredda kompetensen inom revisorsyrket. Kärnkompetensen är fortfarande viktigast, det vill säga kunskaper inom områden som redovisning, skatt, moms och aktiebolagslagsrätt. Därutöver är det så klart även viktigt med kunskaper i revisionsmetodik.

Fyra år är kort tid

En relevant fråga är hur de breddade kompetenskraven märks av, så här fyra år senare. Tyvärr är det nog lite tidigt att säga så mycket om det. Fyra år är ganska kort tid och de som har skrivit revisorsprovet fram till nu har i princip uteslutande rekryterats utifrån de gamla kraven och det är inte alla revisionsföretag som har haft fastställda utbildningsplaner. De nya kraven har därmed tillämpats i ganska liten utsträckning vid ansökan till revisorsexamen. En positiv förändring är ändå att färre blir hindrade från att skriva revisorsprovet på grund av vissa saknade högskolepoäng.

Men vad är det då för nya områden som krävs för en bredare kompetens? Hållbarhet och it-säkerhet är kanske de områden det pratas mest om just nu. Även om flertalet revisorer ännu inte har påverkats i någon större utsträckning driver förändringar i omvärlden på, som att hållbarhetsrapportering inkluderas i allt fler revisionsuppdrag och att en allt större del av den finansiella rapporteringen har sitt ursprung i olika it-system.

En kultur med expertis inom många områden

I FAR:s senaste branschrapport konstaterar vi att trender i omvärlden, som ett växande hållbarhetsfokus, krav på flexibilitet, globalisering, digitalisering och automatisering påverkar revisions- och rådgivningsföretagen. Slutsatsen är att företagen i branschen måste bygga en struktur och en kultur där det finns expertis inom de områden som är relevanta för företagen.

I vår kommande framtidsstudie, som FAR gör tillsammans med analysföretaget Kairos Future och tar sikte på år 2030, ser vi samma mönster. Där har vi identifierat tre områden som kommer att påverka branschen i särskilt stor utsträckning – kompetensförsörjning, digitalisering och hållbarhet. Framtidsstudien publiceras på far.se inom de närmaste veckorna.

Om något läggs till måste något tas bort – eller?

En utmaning med en allt bredare kompetens är att få med allt i en akademisk examen. Det är önskvärt att studenterna kompletterar kärnämneskunskapen med andra områden, men det är ju också så, att om något läggs till måste något annat tas bort. Eller att utbildningen förlängs. Med ökad komplexitet i kärnämnena är det kanske snarare utökade studier som behövs?

Har du själv några funderingar i denna viktiga fråga? Kontakta mig gärna på karindirekt@far.se

Och du, missa inte FAR:s nya framtidsstudie – håll utkik på far.se!