2021-09-29
Karin Direkt

Revision och rådgivning tillhör framtiden

[KARIN DIREKT] Branschens attraktionskraft är en prioriterad fråga som vi arbetar långsiktigt med på många fronter. Det handlar dels om att lyfta fram och synliggöra de möjligheter som ryms inom våra olika yrkesroller, dels om att belysa en bransch i förändring, med goda framtidsutsikter och stor möjlighet att göra skillnad i omställningen till ett hållbart näringsliv och samhälle.

Vi verkar med andra ord i en framtidsbransch med spännande karriär- och utvecklingsmöjligheter. Och det måste vi berätta, så att budskapet når ut till studenter, universitet och högskolor – ja alla som funderar på nästa steg i karriären. För det är långt ifrån enbart kompetens inom ekonomi som efterfrågas, en trend som vi räknar med kommer att fortsätta.

Vi ser att det redan nu finns ett stort behov av nya kompetenser, något som märks när våra medlemsföretag rekryterar nya medarbetare. Bland annat driver digitaliseringen på en ökad efterfrågan på kompetens inom it. Det handlar också om experter inom hållbarhet, bland annat som en följd av ökade krav på hållbarhetsrapportering och ett allt större fokus på hållbarhetsfrågor generellt. Tillsammans har Sveriges åtta största revisions- och rådgivningsföretag, som är medlemmar i FAR, anställt drygt 1 400 nya medarbetare som börjar nu under hösten, enligt en rundkoll som Tidningen Balans har gjort. Det tyder på att branschen står stark, trots den pågående pandemin, och att nya kompetenser efterfrågas parallellt med traditionell kompetens inom ekonomi och juridik.

Att visa på möjligheterna i branschen gör vi på flera sätt. Vår branschrapport som lanserades i mars syftar till att öka kunskapen om branschen och lyfta fram den nytta vi gör för näringsliv och samhälle. Vi beskriver också vad våra olika yrkesroller de facto gör och hur fördelningen mellan olika områden ser ut inom de största medlemsföretagen. Nästa steg blir att spana in i framtiden för att se hur branschen och yrkesrollerna kommer att påverkas i takt med att samhället förändras och därmed även behoven av professionell hjälp hos företagen. Kanske kommer vi att se mer tvärfunktionellt samarbete mellan olika kompetensområden, i nya konstellationer och grupperingar? Vi kanske till och med kommer att behöva ompröva vår definition av branschen? Frågorna är många och framtiden får utvisa hur den nya spelplanen kommer att se ut.

Vi som branschorganisation behöver ha en uppfattning om hur vi tror att branschen kommer att se ut i framtiden. Det är en framtidsspaning vi gör kontinuerligt tillsammans med våra internationella samarbetspartners. Tillsammans gör vi skillnad, till nytta för näringsliv och samhälle både globalt och lokalt.

Karin Apelman
generalsekreterare och VD FAR


Kontakta mig gärna på karindirekt@far.se