2021-03-31
Karin Direkt

Är ett konkret förslag till standard för revision av mindre komplexa företag nära?

För snart ett år sedan lanserades FAR:s Expertnätverk – den nya modellen för ”FAR-aktiva”. Och i mitten av mars var det dags för kvartalsmöte för att gå igenom vilka frågor som står högst upp på agendan i de olika grupperna. Det var ett inspirerande och positivt laddat möte, för det är så mycket på gång!

Listan med de viktigaste frågorna i Expertnätverket ger en snabb överblick av den bredd vi har i vårt engagemang. Allt från etik- och hållbarhetsfrågor till revision av företag med mindre komplex verksamhet (LCE) och hur vi kan öka värdet av auktorisationen för redovisnings- och lönekonsulter samt för skatterådgivare. En del frågor är breda och berör hela branschen, medan andra är smalare och riktar sig mot vissa yrkesgrupper eller segment.

En riktig nagelbitare är Audit of Less Complex Entities (LCE). Många FAR-medlemmar har länge efterfrågat en förenklad standard för revision av mindre verksamheter och i juni får vi veta mer då den internationella standardsättaren IAASB förväntas besluta om att skicka ut ett förslag till sådan standard på remiss. Det är Strategigrupp Revision som arbetar med frågan, men hela FAR följer processen med stort intresse. Det här är ju en fråga med stor betydelse för branschen och det ska verkligen bli spännande att se vilket spår IAASB väljer.

Kommunal räkenskapsrevision är en annan viktig fråga. FAR, Skyrev och SKR arbetar gemensamt med att ta fram en standard och det finns ett utkast till förslag, som nu är ute på intern remiss. Nästa steg är en extern remiss. Därefter återstår ett gediget arbete med utbildning och implementering av den nya standarden.

Hållbarhet hör till mina hjärtefrågor och därför följer jag EU:s taxonomiförordning med särskilt stort intresse. Hur påverkas bolagen och hur möter vår bransch denna förändring? Specialistgrupp Hållbarhet jobbar intensivt med taxonomiförordningen, men även andra grupper inom Expertnätverket är involverade i frågan.

En fråga av en lite annan karaktär och som säkert väcker en del nyfikenhet även utanför FAR-kretsar, är frågan om den fortsatta dialogen med Srf konsulternas förbund. Den frågan har Strategigrupp Redovisnings- och lönekonsulter högt upp på agendan.

Som du säkert förstår är listan med Expertnätverkets prioriterade frågor lång och jag har endast berört några av dem här. Om du vill veta mer så hittar du en komplett lista här.

Ambitionen med Expertnätverket är en stark, effektiv och sammanhållen organisation med bästa möjliga förutsättningar att driva FAR:s viktiga frågor till nytta för såväl medlemmar som näringsliv och samhälle. De olika grupperna samlar Sveriges främsta experter inom redovisning, revision och skatt och inom specialiserade områden som offentlig sektor, hållbarhet och etik. Sammantaget är det över hundra medlemmar som är verksamma inom de olika grupperna i Expertnätverket.

Är du också intresserad av att engagera dig i Expertnätverket? Läs mer och anmäl dig här. Vi behöver fler engagerade experter!

Jag vill också passa på att önska dig en Glad Påsk!

Karin Apelman,
generalsekreterare och VD 

Kontakta mig gärna på karindirekt@far.se