2021-05-28
Karin Direkt

Naturligtvis ska den valda revisorn granska även hållbarhetsrapporten

Du som följer mig via KarinDirekt har säkert redan förstått att hållbarhet är en av mina hjärtefrågor. Och ett högaktuellt område för FAR och branschen.

För många av FAR:s medlemmar står hållbarhetsarbetet högt på agendan. En snabb titt i några av medlemsföretagens årsredovisningar visar tydligt att det finns ett stort engagemang för hållbarhetsfrågorna och att siktet är inställt på att bidra till ett hållbart näringsliv och samhälle. Jag läser bland annat om genomtänkta strategier och mål för att hjälpa människor, företag och organisationer att agera hållbart och det finns även konkreta exempel på situationer där företagen har gjort skillnad. Och det är inte enbart de större medlemsföretagen som belyser sitt hållbarhetsarbete i sina årsredovisningar. Det finns även exempel där mindre revisions- och redovisningsföretag på ett föredömligt sätt belyser hur de arbetar med hållbarhet med sina kunder.

Men, enligt FAR:s första medlemspanel som genomfördes i april, är det dock fortfarande många som inte har kommit igång med sitt hållbarhetsarbete. Det är också tydligt att det finns ett framtida behov av stöd. Här måste vi som branschorganisation kliva fram och stötta, genom information, utbildningar, rådgivning – och inte minst inspiration! Det stora fokus som finns på hållbarhetsfrågor, såväl i Sverige som inom EU och globalt, kommer att påverka revisions- och rådgivningsbranschen. Och det är många som i dag inte har någon plan för att komma igång med hållbarhetsfrågorna. Vår bedömning är att det inom en relativt snar framtid kommer att vara en nödvändighet för alla våra medlemmar att inkludera hållbarhetsfrågorna som en naturlig del i affärsmodellen för att vara fortsatt relevanta på marknaden.

Hållbarhet är brett, från miljö och sociala frågor till företagens roll och påverkan i samhället, antikorruption och naturligtvis även ekonomisk utveckling. Därför arbetar FAR på flera olika sätt med hållbarhetsfrågorna. Att vara med och påverka utformningen av lagar och regler på den internationella arenan är ett sätt och att svara på remisser är en annan del. Vi stöttar också våra medlemmar i att ta steget och komma igång med att hjälpa sina kunder med rådgivning inom hållbarhet, till exempel genom utbildningar och webbinarier.

Allt fler företag väljer att hållbarhetsrapportera, även om de inte omfattas av lagkravet. Men rapporteringen gör bara halva jobbet. Det behövs också granskning för att kvalitetssäkra informationen. Vi måste kunna vara säkra på att hållbara investeringar verkligen är hållbara. För hur bra rapporteringen än är så kan dess tillförlitlighet och relevans ifrågasättas utan en adekvat granskning.

Därför välkomnar jag och FAR EU-kommissionen förslag om krav på granskning av hållbarhetsinformationen. Och för oss är det naturligt att det är bolagets valda revisor som ska göra denna granskning, eftersom hållbarhetsinformationen ska utgöra en del av förvaltningsberättelsen som ingår i den information som ligger inom ramen för den valda revisorns granskningsuppdrag. Det är mest effektivt i vår strävan mot ett hållbart näringsliv och samhälle.

Karin Apelman,
generalsekreterare och VD 

Kontakta mig gärna på karindirekt@far.se