2019-03-04

När jag skriver den här spalten är jag på väg till CEO-möte i New York

Kära läsare,
När jag skriver den här spalten är jag på väg till CEO-möte i New York. Den globala organisationen The International Federation of Accountants (IFAC) har bjudit in vd:ar från organisationerna i de 130 medlemsländerna för att diskutera branschens utmaningar. Som ni minns var hållbarhet och digitalisering på agendan vid världskongressen i Sydney i höstas. De frågorna är fortsatt aktuella.

I slutet av januari presenterade FAR den tredje framtidsstudien i samarbete med Kairos Future. Den avmystifierar blockkedjan, tekniken alla pratar om men få förstår, och visar på hur blockkedjeinspirerad teknik kan skapa lösningar inom redovisning, revision och skatt. I vissa fall behövs lagändringar - men de tekniska lösningarna finns där, färdiga att använda. Att vara med och styra hur informationskedjorna digitaliseras är ett sätt att framtidssäkra vår bransch. Som exempel: när kvittot bara finns på ett ställe så går det inte att manipulera, vilket skulle effektivisera och höja kvaliteten på vårt arbete. Och dessutom göra det mer stimulerande.

Hållbarhet är ett modeord. Men för mig är det naturligt att inkludera hållbarhet i allt vi gör och på så sätt bidra till ett långsiktigt värdeskapande. Vår bransch medverkar till att hållbarhetssäkra
verksamheter och det innebär affärsmöjligheter inom konkreta områden som skatt, entreprenörskap och många andra områden. Det gäller även social hållbarhet, som att vara en attraktiv bransch – och
då kommer jämställdhet och mångfald in i bilden. Balans jämställdhetsundersökning i det här numret visar på relativt goda siffror bland de stora byråerna.

Vår bransch är i högsta grad engagerad i hållbarhetsfrågorna. Därför kommer vi att fortsätta prata hållbarhet på olika arenor inom och utanför Sverige.

Apropå arenor framöver – visst kommer ni på branschdagarna 19–20 september? Vi jobbar intensivt med att skapa ett intressant program, så kom gärna med förslag på spännande och aktuella ämnen!

På Karins agenda
– CEO-möte på IFAC, New York
– Dialog med Srf, nästa möte är 18 mars på FAR
– Controllerdagen i Uppsala 3 april