2019-01-30

Härligt med nyladdade batterier efter jul och nyår

Kära läsare,
I skrivande stund har det nya året just inletts. Härligt med nyladdade batterier efter jul och nyår med nära och kära och med tid för reflektion.

Närmast i tur står det seminarium vi har om blockkedjeinspirerade digitaliserade lösningar för redovisning, revision och skatt. Det är den tredje delen i FAR:s framtidsstudier ihop med bland andra Kairos Future. På tal om digitalisering vill jag påminna om att FAR har ett eget avancerat digitaliseringsverktyg – FAR Online. Där finns alla ekonomiska regelverk samlade på ett och samma ställe.

Arbetet med nya lärandemål fortsätter under 2019. Tillsammans med akademin och branschen har vi tagit fram ett förslag med vad vi anser krävs för att få inträda i yrket som auktoriserad revisor. De höga kraven finns kvar samtidigt som vägen dit har blivit bredare.

Vi fortsätter även arbetet med att visa hur roligt och spännande det är att arbeta i vår bransch. Och vi håller på att planera in rundabordssamtal under våren om frågor kring etik, intressekonflikter och jäv som alltid är aktuella att diskutera för att säkerställa att vi navigerar rätt.

En nyhet är att vi återinför FAR:s branschdagar! Tema och program är inte spikade, men boka in 19-20 september redan nu. Vi vill göra en omstart av branschdagarna – och under våren kommer vi arbeta intensivt med planeringen av dem så hör gärna av dig med tankar och idéer!

Sedan slutet av förra året har vi en ny och vassare organisation där jag även är vd i FAR AB. FAR:s mission är ju att hjälpa branschen att göra nytta för näringsliv och samhälle och med den nya organisationen kommer vi kunna arbeta ännu effektivare med att utveckla god yrkessed, paketera och förmedla kunskap samt driva opinionsbildning.

Året har börjat bra! Jag ser fram att fortsätta utveckla FAR tillsammans med er till nytta för näringsliv och samhälle.

I Karins kalender
– Möte med Eva Lindström, ledamot i Europeiska revisionsrätten
– CEO meeting på the International Federation of Accountants, IFAC, i New York
– ­Gästföreläser på Uppsala universitet