2019-01-30

Sträck på er kollegor! Högt förtroende för skatterådgivare!

Kunder har fortsatt stort förtroende för skatterådgivning från revisorer och rena skatterådgivare. Det är det viktigaste budskapet i rapporten "G20 public trust in tax. Surveying public trust 2018 in G20 tax systems". Underökningen är gjord av de internationella revisorsorganisationerna IFAC och ACCA. 8 400 personer i G20 länderna har svarat! Inte illa!

Några slutsatser som både revisorer och skatterådgivare kan ta till sig av.

  • Intressenter fortsätter att ha störst förtroende för skatterevisorer. 55 procent av intressenterna har gott eller högt förtroende för dem medan skatteadvokater når 50 procent. Även det bra. Ideella organisationer som arbetar med skatt år endast 37 procent.
  • Det internationella förtroendet för de nationella skatteverken är lägre, 37 procent. 34 procent litar inte på sina skatteverk. I Sverige är den siffran sannolikt högre.
  • Förtroendet för politiker och skatt har ökat sedan året innan, men ligger på låga 58 procent som inte litar på dem när de talar om skattefrågor. Media får något bättre betyg, 37 procent litar inte på medias rapportering om skatter.
  • Glädjande för branschen är vidare att 57 procent anser att skatterevisorer bidrar till att förbättra skattesystemen, göra dem mer effektiva och rättvisa.

Detta förtroende bör beaktas när det nyligen presenterade svenska förslaget om upplysningsskyldighet för skatterådgivare om ”skattearrangemang” till Skatteverket. Det bör även beaktas i anslutning till OECDs och EUs BEPs arbete som närmast öser på med fler regler, ökad kontroll och generalklausuler på olika områden för att motverka vad som beskrivs som aggressiv skatteplanering. Möjligen bör man från internationellt håll stanna upp och vara lite mer selektiv i sina föreslagna åtgärder för att inte tynga företag och rådgivare mer än absolut nödvändigt.

Ytterligare ur rapporten.

  • Flertalet svarande anser betalning av skatter ska genom att följa lagar, inte olika moraliska uppfattning.
  • Flertalet vill även se mer internationellt samarbete kring skatter.
  • Förtroendet för skattemyndigheter är generellt lågt. Det speglar även tilliten till samhället.
  • 62 procent anser att skatterace inom olika områden är viktigt för att locka internationella företag. I första hand för affären i sig, inte primärt den nationella skatteintäkten.
  • De svarande är i allmänhet positiva till sina regeringars skatteincitament för att främja den ekonomiska utvecklingen i landet. Hälften av de svarande förordar incitament
  • Synen på country by country reporting är splittrad. En minoritet vill att rapporterna ska vara offentliga.

Sammantaget speglar svaren väl den skattevärld vi lever i. Det är den referens vi måste ha när en ny skattereform nu planeras av den nya regeringen. I den spelar skatterådgivare av olika slag en viktig roll.

 

Prenumerera på nya inlägg

Så behandlar vi dina personuppgifter