2019-01-22

FAR:s skattefrågor i regeringsförklaringen

FAR har uppfattningar i ett antal skattefrågor, dock inte i frågor som är politiska. Aktuella skattefrågor som FAR prioriterar är en ny skattereform, neutrala och tillväxtvänliga 3:12-regler för entreprenörer och generellt internationellt konkurrenskraftiga skatter för Sveriges företag. Därtill är rättssäkerhet vid beskattningen en FAR-fråga.

Vad ryms i regeringsförklaringen när det gäller dessa frågor? Det mesta av det som statsministern presenterade var hämtat ur den flerpartiöverenskommelse som lades fram i förra veckan, se tidigare blogg på denna sida.

En skattereform. Ja. FAR har i flera debattartiklar under hösten 2018 argumenterat för en sådan och pekat på de principer som en ny reform bör vila på. Notera att statsministern och den nye ministern Anders Ygeman i flera intervjuer när slopad värnskatt förts på tal pekat på att en ny reform även ska minska inkomstklyftorna. Så även i regeringsförklaringen. Det kan innebära en ny förmögenhetsskatt eller arvs- och gåvolagstiftning. Men det kan även innebära höjd kapitalskatt i olika situationer. Statsministern nämnde även att en reform ska främja konkurrenskraft och jobb. Detta kan uppfattas som lätt motsägelsefullt.

En skattereform införs inte över en natt utan tar flera år att utreda. Möjligen tänker sig den nya regeringen ett antal delreformer som tillsammans hinner bilda en helhet under mandatperioden.

Värnskatten. Denna ska slopas. Beskattningen av höga arbetsinkomster är inte internationellt konkurrenskraftig i Sverige idag. Detta fördyrar anställning av välutbildade i företagen.

3:12- reglerna. Dessa nämndes inte uttryckligen i regeringsförklaringen men väl i överenskommelsen. Extraskatten vid generationsskiften ska dock slopas.

En grön skatteväxling görs. Skatter höjs på miljöförstörande verksamhet och sänks på arbete och företagande. FAR ser skatt som en hållbarhetsfråga. Med det menar vi inte höjda miljöskatter utan full transparens i redovisningen av betalda skatter ur ett affärsmässigt perspektiv för företaget. I övrigt ligger ambitionen i linje med FAR:s uppfattning.

Något uttryckligt om rättssäkerhet nämndes inte.

Sammantaget är det övergripande intrycket att ambitionerna att främja företagande, jobb och stärkt konkurrenskraft ligger i linje med FAR:s allmänna syn på skattefrågor. Återstår att se detaljerna när dessa väl presenteras. Nästa tillfälle att bevaka blir Vårpropositionen 15 april. I år kan denna bli ovanligt innehållsrik. Vissa förändringar, så som ändrade arbetsgivaravgifter, kan införas löpande under året. I övrigt rullar flertalet större skatteändringar skatteändringar kalenderår.

Prenumerera på nya inlägg

Så behandlar vi dina personuppgifter