2018-10-26

Skatt – ny fråga på hållbarhetsagendan

Hur företag kan arbeta konkret med skatt som en hållbarhetsfråga börjar nu utkristallisera sig. I somras kom en dom från HFD, Högsta förvaltningsdomstolen, om avdrag för klimatkompenserande åtgärder under vissa förutsättningar.

Här är ett exempel på best practise från februari i år när det gäller en hållbarhetspolicy för skattefrågor i företaget. Den gemensamma nämnaren är en strikt affärsmässig syn på hållbarhet.

Här om veckan var jag på en konferens i Köpenhamn om Fair taxation och CSR, Corporate Social Responsibility. I grunden inget nytt. De internationella bolagen borde betala mer skatt. Starbucks nämndes som exempel.

– Vilket råd skulle du ge styrelsen i Starbucks, frågade jag den holländske professor som tog upp exemplet. Betala in lite extra skatt? Inte nyttja nationella incitament för att locka investeringar och kapital till ett land? Tränger man ner lite i frågan är den inte så lätt.

– ”Just pay your fucking taxes”, blev svaret. Svaret på frågan hur Starbucks borde agera rent konkret fick sökas på annat håll.

Ett sådant kom på passet därefter. En av AP Möller Maersks, ett av Danmarks största företag och världsledande inom containerhantering, skattejurister var där och presenterade The B Team Responsible Tax Principles. Maersk och några större internationella bolag till hade funderat! De tillämpar nu en skattepolicy i sina bolag baserad på sju principer. Till varje princip är listade exempel på tillämpning som successivt växer fram. Ytterst handlar det om förtroende för bolagens verksamhet.

En kort sammanfattning av initiativet.

  1. ”Accountability and governance”. Styrelsen ska ansvara direkt för bolagets skattepolicy.
  2. ”Compliance”. Publicera skattepolicyn och var helt öppen med hur den tillämpas.
  3. ”Business structure”. Var helt öppen med vilka bolag som finns i olika länder och varför. Alla bolag ska ha ett kommersiellt syfte, egen aktivitet och genuin substans. Inga brevlådeföretag och inga bolag i skatteparadis.
  4. ”Relationships with Tax Authorities”. Lämna full information om bolagets effektiva skatt, var skatter är betalda och var bolaget har olika verksamheter.
  5. “Seeking and accepting tax initiatives”. När sådana nyttjas så ska det vara med full öppenhet och helt i linje med regelverket. Inga mutor! Våga säga nej till att använda regler som ”blir för bra” även om det kan påverka konkurrensen mellan bolag. Endast incitament avsedda för bolaget och som kan fyllas med substans ska nyttjas. Skatteeffekten av att nyttja incitament ska redovisas öppet.
  6. ”Supporting effective tax systems”. Detta är särskilt riktat mot utvecklingsländer. Maersk har verksamhet i drygt 150 länder. Dessa unga skattemyndigheter ska hjälpas med korrekta underlag, inte stjälpas.
  7. ”Transparency”. Full öppenhet i alla avseenden. En årlig information ska lämnas som beskriver den övergripande bolagsskatt som betalats och vilka skatter som betalas i olika länder.

I Sverige skulle en sådan här skattepolicy, givetvis anpassad till bolagets verksamhet, kunna tas fram av en av FAR auktoriserad skatterådgivare tillsammans med bolaget. Denne skulle även gå igenom policyn och ”hänt sedan sist” på minst två styrelsemöten under året.

Kan detta vara något för FAR att rekommendera? Jag avser i alla fall att väcka frågan med medlemmar och styrelse. En policyrekommendation ska i så fall anpassas till de redovisningsrekommendationer som finns kring hållbarhet.

Det intressanta är att The B Plan inte handlar om välgörenhet och gåvor utan bygger på ett strikt affärsmässigt tänk kring förtroende för ägarnas affärsverksamhet. Som jag brukar säga till barnen när de gått för långt, det finns bara en sak man inte kan plocka upp, ett tappat förtroende! Svårare än så bör det inte vara.

”Building trust in society”, som revisions- och kunskapsföretagen säger.

Det är dags för företagen att ta ytterligare ett steg i sin ambition att bli hållbara.

Prenumerera på nya inlägg

Så behandlar vi dina personuppgifter