Event

Yttranden från revisorer – behov och lösning

Kan FAR vara ett bollplank för den som arbetar med och utformar revisorsinstruktioner för yttranden?

FAR vill förbättra förståelsen för vad och på vilket sätt revisorer kan yttra sig (intyga) utifrån de regelverk som revisorn har att förhålla sig till.

Efterfrågan på yttrande från revisor har ökat de senaste åren. Eftersom yttrandet har stor betydelse för användaren är det viktigt att den som begär ett yttrande också vet vilken typ av yttrande revisorn kan lämna, och som passar bäst i det aktuella fallet.

FAR vill skapa en dialog med de myndigheter, organisationer eller företag som är mottagare av revisorns yttranden och bjuder därför in till ett webbinarium där vi diskuterar yttranden ur beställarens och revisorns synvinkel. FAR:s medlemmar och andra intresserade välkomnas också till webbinariet.

Deltagare

Tomas Mathiesen

Ordförande FAR:s operativa grupp för intyg och yttranden

Björn Irle

Auktoriserad revisor, FAR

Lotta Sandö Brandt

Controller, Allmänna arvsfonden

Anna-Karin Brusk Rönnqvist

Chefsrevisor, Revisorsinspektionen

 

 

On Demand
12 januari kl. 09:00 - 10:00 Plats

Online

Eventet är genomfört
 
 

Alla ekonomiska regler på ett och samma ställe

FAR Online är den kvalitetssäkrade databasen där du hittar de senaste lagändringarna och regelverken inom områden som redovisning, revision, skatt och finans.

 

  • Lag- och regelsamlingar
  • Tusentals uppslagsord i Rättseriens uppslagsverk
  • Bokföringsnämndens K-regelverk, allmänna råd och vägledningar