Event

Del 3: Strategin har ändrats, men har ekonomistyrningen hängt med?

Företag uppdaterar kontinuerligt sin strategi och sina affärsmodeller för att möta förändringar på marknaden. Trenden kring ”servicification” har till exempel varit stark i flera branscher den senaste tiden. Utvecklingen har gått mot att man inte längre äger produkterna utan man hyr dem och den säljande verksamhet har således kvar tillgångarna i sin balansräkning.

Den senaste tidens stora tillgång på billigt kapital har gjort att många företag i dag inte beaktat konsekvenserna av en växande balansräkning och dess inverkan på företagets finansiering. Men i en tid med höjda räntor, lägre tillgång till kapital och en ökande balansräkning är det av yttersta vikt att fördela ansvaret för att skapa rätt beteende i organisationen.

Det här är det tredje webbinariet i en serie webbinarium FAR genomför i samarbete med Claesson & Partners.

Under detta webbinarium diskuterar vi hur din verksamhet kan behålla styrningen mot strategin och affärsmodell i en föränderlig omvärld. Frågor som kommer att belysas är:

  • Hur styr vi ”servicification”-modellen så att vi får en fullständig bild och skapar rätt beteenden i organisationen?
  • Hur kan man tänka när man ska fördela ut ansvaret för balansräkningen?

Medverkande: Ingemar Claesson och Mikael Basta

Ingemar Claesson är ekonomie hedersdoktor vid Handelshögskolan i Göteborg och konsult med inriktning på ekonomistyrning och strategi. Ingemar har mer än trettio års erfarenhet från både teori och praktik.

Mikael Basta är managementkonsult och partner på Claesson & Partners som de senaste sju åren har valt att fokusera på utveckling av ekonomiska styrmodeller för stora- och medelstora bolag. Bakgrund i affärssystemsbranschen där han arbetat som bl.a. projektledare och lösningsarkitekt för affärssystems- och Business Intelligence-implementationer där processeffektivisering och processutvärdering, styrning, verksamhetsuppföljning samt kalkylering har varit i fokus. Mikael har en civilekonomexamen med inriktning företagsekonomi från Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet.

 

Webbinarieserie inom ekonomistyrning

Detta webbinarium är en del av FAR:s webbinarieserie tillsammans med Claesson & Partners, där vi guidar och ger konkreta tips på hur man kan behålla konkurrenskraften, öka lönsamheten och ändå sänka kostnaderna.

On Demand
24 februari kl. 08:30 - 09:30 Eventet är genomfört