Webbinarier

Strategin har ändrats, men har ekonomistyrningen hängt med?

Företag uppdaterar kontinuerligt sin strategi och sina affärsmodeller för att möta förändringar på marknaden. Trenden kring ”servicification” har till exempel varit stark i flera branscher den senaste tiden. Utvecklingen har gått mot att man inte längre äger produkterna utan man hyr dem och den säljande verksamhet har således kvar tillgångarna i sin balansräkning.

Den senaste tidens stora tillgång på billigt kapital har gjort att många företag i dag inte beaktat konsekvenserna av en växande balansräkning och dess inverkan på företagets finansiering. Men i en tid med höjda räntor, lägre tillgång till kapital och en ökande balansräkning är det av yttersta vikt att fördela ansvaret för att skapa rätt beteende i organisationen.

Under detta webbinarium diskuterar vi hur din verksamhet kan behålla styrningen mot strategin och affärsmodell i en föränderlig omvärld. Frågor som kommer att belysas är:

  • Hur styr vi ”servicification”-modellen så att vi får en fullständig bild och skapar rätt beteenden i organisationen?
  • Hur kan man tänka när man ska fördela ut ansvaret för balansräkningen?

Medverkande: Ingemar Claesson och Mikael Basta

Ingemar Claesson är ekonomie hedersdoktor vid Handelshögskolan i Göteborg och konsult med inriktning på ekonomistyrning och strategi. Ingemar har mer än trettio års erfarenhet från både teori och praktik.

Mikael Basta är managementkonsult och partner på Claesson & Partners som de senaste sju åren har valt att fokusera på utveckling av ekonomiska styrmodeller för stora- och medelstora bolag. Bakgrund i affärssystemsbranschen där han arbetat som bl.a. projektledare och lösningsarkitekt för affärssystems- och Business Intelligence-implementationer där processeffektivisering och processutvärdering, styrning, verksamhetsuppföljning samt kalkylering har varit i fokus. Mikael har en civilekonomexamen med inriktning företagsekonomi från Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet.

 

Webbinarieserie inom ekonomistyrning

Detta webbinarium är en del av FAR:s webbinarieserie tillsammans med Claesson & Partners, där vi guidar och ger konkreta tips på hur man kan behålla konkurrenskraften, öka lönsamheten och ändå sänka kostnaderna.

On Demand
15 september kl. 09:00 - 10:00 Eventet är genomfört