Event

Optimering av rörelsekapital

Förbättrad hantering av rörelsekapital kan vara ett effektivt sätt att förbättra kassaflöden och finansiera verksamhet och tillväxt. Nu när nollräntans tid är förbi, kommer detta högre upp på agendan igen. Men hur jobbar man med rörelsekapital i praktiken?

Rörelsekapital är tydligt finansiellt mätbart, påverkar direkt kassaflöde, balansräkning och avkastning på kapital, och ”ägs” ofta av Ekonomichefen. Samtidigt påverkas det av många olika operationella processer inom nästan alla funktioner i företaget. Det kan göra det utmanande att förbättra i praktiken, men innebär å andra sidan det att det ofta finns stora outnyttjade potentialer. 

Under webbinariet kommer vi diskutera hur och varför du bör definiera rörelsekapital och nyckeltal för just din verksamhet, värdet av förbättringar och hur man kan tänka i den klassiska frågan om kassaflöde kontra vinst och hur man kan (och inte kan) använda benchmarking . Avslutningsvis kommenterar vi vad som krävs för att uppnå hållbar förbättring av kassaflöden eller andra operativa förändringar.  

Om du efter webbinariet vill fördjupa din kunskap om rörelsekapital och balansräkningen, så ingår detta som en tvådagars-modul i utbildningen Certifierad ekonomichef. 
 
Webbinariet leds av Peter Stenbrink, som håller detta moment under utbildningen Certifierade ekonomichef sedan 2017 och har över 15 års erfarenhet av rörelsekapitalförbättringar och förändringsledning inom de flesta branscher, både som konsult och som chef i linjen.

Peter Stenbrink

On Demand
27 juni kl. 08:30 - 09:30 Plats

Online via Zoom

Eventet är genomfört