Event

LCE – Less Complex Entities

Har du frågor om förslaget till revisionsstandard för mindre komplexa företag?
FAR berättar mer om vad förslaget innebär och svarar på dina frågor!

I augusti skickade den internationella standardsättaren IAASB ut sitt förslag till en ny revisionsstandard för mindre komplexa företag, LCE (Less Complex Entities).

FAR har bildat en särskild arbetsgrupp som arbetar med remissvaret. Den består av medlemmar från Strategigruppen för revision och Operativa gruppen för normgivning: 

  • Johan Rippe, PwC 
  • Jenny Barksjö Forslund, KPMG 
  • Erik Emilsson, Revideco 
  • Sten Eriksson, Folkesson Råd & Revision 
  • Kristofer Block, Block Revisionsbyrå 

Ställ frågor

I webbinariet deltar Björn Irle, auktoriserad revisor, Therese Andersson, affärsområdeschef Medlem, samt representanter för den särskilda arbetsgruppen. 

Moderator är Pernilla Halling, kommunikationsstrateg

Mejla dina kommentarer 

Som medlem i FAR kan du  fram till den 28 oktober lämna synpunkter och kommentarer på förslaget till standard. Mejla dina frågor till lce@far.se


 
 

Online Webbinarium
21 oktober kl. 08:30 - 09:30 Plats

Online

Eventet är genomfört