Event

Hållbarhetsredovisning och förändrade lagkrav – vilka påverkas och hur?

Lagförslag som reglerar hållbarhetsfrågor och hållbarhetsredovisnings haglar tätt.

Vilka företag omfattas egentligen av de olika lagkraven?
Hur påverkas kundens intressenter och finansiärer?
Kan företag beröras på andra sätt?

Det EU-direktiv som sedan 2017 har reglerat kraven på hur företag ska upprätta en lagstadgad hållbarhetrapport förändras nu i grunden. Samtidigt har EU:s gröna taxonomiförordning inneburit en utökad rapportering för vissa företag.

I det här webbinariet redogör vi för vad som gäller just nu, vad förestående lagförändringar innebär och vilka företag som berörs.

Vi resonerar också kring hur företag kan påverkas indirekt och ger exempel på information som företag kan behöva rapportera till olika intressenter.

Medverkande

  • Henrik Ahnkron, auktoriserad revisor och partner på WeAudit 
  • Markus Håkansson, ESG-expert och auktoriserad revisor på BDO

Markus och Henrik är båda representanter i FAR:s Specialistgrupp för hållbarhet och Henrik ingår i FAR:s arbetsgrupp som fokuserar på hållbarhet för mindre och icke-rapporteringspliktiga företag

Moderator är FAR:s kommunikationschef Pernilla Halling

Online Webbinarium
31 augusti kl. 08:30 - 09:30 Plats

Online

Mer information

Om du inte har möjlighet att vara med när vi sänder så anmäl dig ändå. Vi spelar in webbinariet och vi skickar ut en länk strax efter livesändningen. Webbinariet är kostnadsfritt.