Event

Hållbarhetsredovisning och förändrade lagkrav – vilka påverkas och hur?

Lagförslag som reglerar hållbarhetsfrågor och hållbarhetsredovisning haglar tätt.

Vilka företag omfattas egentligen av de olika lagkraven?
Hur påverkas kundens intressenter och finansiärer?
Kan företag beröras på andra sätt?

Det EU-direktiv som sedan 2017 har reglerat kraven på hur företag ska upprätta en lagstadgad hållbarhetrapport förändras nu i grunden. Samtidigt har EU:s gröna taxonomiförordning inneburit en utökad rapportering för vissa företag.

I det här webbinariet redogör vi för vad som gäller just nu, vad förestående lagförändringar innebär och vilka företag som berörs.

Vi resonerar också kring hur företag kan påverkas indirekt och ger exempel på information som företag kan behöva rapportera till olika intressenter.

Medverkande

  • Henrik Ahnkron, auktoriserad revisor och partner på WeAudit 
  • Maria Loghmani, auktoriserad revisor och ESG-expert på BDO

Henrik och Maria representerar FAR:s Specialistgrupp för hållbarhet och Henrik ingår även i FAR:s arbetsgrupp som fokuserar på hållbarhet för mindre och icke-rapporteringspliktiga företag

Moderator är FAR:s kommunikationschef Pernilla Halling

On Demand
31 augusti kl. 08:30 - 09:30 Plats

Online

Eventet är genomfört
 
 

Kurser inom Hållbarhet

Vill du utvecklas inom hålbarhetsområdet? Vi har flera kurser inom hållbarhet och hållbarhetsredovisning för olika yrkesroller och intressen.