Event

Att utveckla verksamhetsstyrningen – ekonomens roll och ansvar

En genomtänkt och förankrad verksamhetsstyrning är en förutsättning för organisationer som vill nå sina mål. Om du befinner dig i en sådan organisation, då är det här webbinariet något för dig.

Att utveckla och förbättra verksamhetsstyrningen är av avgörande betydelse för organisationer som strävar efter att uppnå sina mål och framgångsrikt hantera sina verksamheter. En väl genomtänkt och förankrad verksamhetsstyrning möjliggör att organisationen kan ta välgrundade beslut, följa upp sina prestationer och anpassa sig till föränderliga omständigheter.

Under webbinariet diskuterar vi vad organisationens verksamhetstyrning kan omfatta. Vidare hur utveckling av styrningen förutsätter samordning av såväl styrsystem som styrprocesser och de roller du som ekonom kan ha i det arbetet.  
 
Om du efter webbinariet vill fördjupa din kunskap om verksamhetsstyrning, erbjuder vi kursen Ekonomichefsutbildning.
 
Seminariet leds av Mathias Cöster, Docent i industriell ekonomi vid Uppsala universitet.

Mathias Cöster

Mattias Cöster

On Demand
1 juni kl. 08:30 - 09:30 Plats

Online via Zoom

Eventet är genomfört