Branschorganisation för redovisnings-konsulter, revisorer & rådgivare

Hot om höga sanktionsavgifter i EUs revisionspaket

Hösten 2014 påbörjade Utredningen om EUs revisionspaket ett intensivt arbete med att utarbeta nödvändiga lagförslag för att dels genomföra reglerna i EU-direktivet, dels anpassa svensk rätt till bestämmelserna i revisorsförordningen. Utredningens förslag är nu ute på remiss och deadline för remissvar är 15 september. Därefter ska en proposition presenteras under våren och riksdagen ska rösta om förslagen senast under maj 2016.

Helene Agélii, FARs chefsjurist och expert i Utredningen om EUs revisionspaket, berättar mer om EUs revisionspaket.

Svenska arbetet med EUs revisionspaket >

Publicerad: 2015-08-31

Annonser

FAR | 08 506 112 00 | Box 6417 | 113 82 Stockholm | Besöksadress: Kungsbron 2 (Google Maps) | Kontakt
Copyright © FAR 2015. All rights reserved.