Branschorganisation för redovisnings-
konsulter, revisorer & rådgivare

Nyheter

Ditt medlemskap

"Bokföringsnämndens bedömning förenklar vid övergången till K2"

Bokföringsnämnden behandlade 17 november den fråga FAR ställt om redovisning av tillkommande, tidigare aktiverade utgifter avseende byggnader vid övergången till K2. Bokföringsnämnden bedömer att tillgångar som har aktiverats enligt tidigare god redovisningssed och som omfattas av punkt 21.6 utgör tillgångar som får redovisas även efter övergången till K2. "Bokföringsnämndens bedömning är välkommen och innebär en förenkling vid övergången till K2 för många företag som redovisar byggnader", säger Göran Arnell, ordförande i FARs policygrupp för redovisning.

Läs mer
Ditt medlemskap

Hälften av företagen utan revisor - försämrad kvalitet på boksluten

Mer än vartannat bolag väljer att inte ha revision. Sett till enbart de nystartade bolagen väljer fyra av fem bort revisionen. Det visar färska siffror från UC. "När UC nu slår larm måste det tas på största allvar. Tidigare har ju även Bolagsverket informerat om sjunkande kvalitet. Tilltron till årsredovisningar som beslutsunderlag får bara inte minska", säger FARs generalsekreterare Dan Brännström.

Läs mer
FAR | 08 506 112 00 | Box 6417 | 113 82 Stockholm | Besöksadress: Kungsbron 2 (Google Maps) | Kontakt
Copyright © FAR 2013. All rights reserved.