Branschorganisation för redovisnings-
konsulter, revisorer & rådgivare

Nyheter

Press och opinion

FARs förslag till utformning av ny revisionsberättelse

FARs förslag till utformning av nya revisionsberättelsen är ute på remiss. Deadline för synpunkter är 29 oktober. Bakgrunden till den nya revisionsberättelsen är ändringar i två olika regelsystem, dels EUs revisionspaket med ändringar i revisorsdirektivet och ny revisorsförordning, dels de nya reglerna för revisionsberättelsen i ISA från IAASB. I remissen finns även förslag till ny utformning av revisorns s.k. påteckningsmening på årsredovisningen.

Läs mer
FAR | 08 506 112 00 | Box 6417 | 113 82 Stockholm | Besöksadress: Kungsbron 2 (Google Maps) | Kontakt
Copyright © FAR 2013. All rights reserved.