Branschorganisation för redovisnings-
konsulter, revisorer & rådgivare

Nyheter

Ditt medlemskap

Tips om en förbättrad årsredovisning för brf

För att göra bostadsrättsföreningens årsredovisning till ett bättre beslutsunderlag för bostadsrättsköpare, medlemmar och andra intressenter och med syfte att göra den mer relevant och läsvärd finns nu en idéskrift. "Vi hoppas att den här idéskriften som heter Om årsredovisningen för Bostadsrättsföreningen Modell Bättre på ett enkelt och begripligt sätt ska bidra till att öka förståelsen och arbetet med årsredovisningar i bostadsrätter under gällande lagstiftning", säger Dan Brännström generalsekreterare i FAR.

Läs mer
FAR | 08 506 112 00 | Box 6417 | 113 82 Stockholm | Besöksadress: Kungsbron 2 (Google Maps) | Kontakt
Copyright © FAR 2013. All rights reserved.