Branschorganisation för redovisnings-
konsulter, revisorer & rådgivare

Nyheter

Press och opinion

Företagens rapportering om hållbarhet och mångfaldspolicy – FARs remissvar

FAR skriver i sitt remissvar att man välkomnar förslaget då man tycker att det bättre motsvarar EUs ambitioner att skapa enhetlig tillämpning av hållbarhetsrapportering. Men man påpekar dock att vissa delar i förarbetena bör förtydligas för att minimera osäkerhet i framtiden. "FAR har en arbetsgrupp med experter på området, och vi känner oss väl rustade för att agera snabbt och stötta våra medlemmar när vi vet hur beslutet blir", säger Torbjörn Westman, ordförande i FARs arbetsgrupp för hållbar utveckling.

Läs mer
FAR | 08 506 112 00 | Box 6417 | 113 82 Stockholm | Besöksadress: Kungsbron 2 (Google Maps) | Kontakt
Copyright © FAR 2013. All rights reserved.