Branschorganisation för redovisnings-
konsulter, revisorer & rådgivare

Nyheter

Press och opinion

FAR vill att byråjävet förtydligas

Regeringen har fått en hemställan från FAR om att bestämmelserna för byråjäv behöver förtydligas. En orsak är att nuvarande koppling till begreppet grundbokföring har blivit mindre relevant. I FARs förslag klargörs därför att revisionsbyrån i ett så kallat kombiuppdrag kan biträda ett mindre företag med registrering av verifikationer. "För mindre företag är det naturligtvis effektivt att kunna anlita en och samma byrå för både redovisnings- och revisionstjänster", säger Dan Brännström, generalsekreterare i FAR.

Läs mer
FAR | 08 506 112 00 | Box 6417 | 113 82 Stockholm | Besöksadress: Kungsbron 2 (Google Maps) | Kontakt
Copyright © FAR 2013. All rights reserved.