Kvalitetskontroll - vanliga brister

Ska du genomgå en kvalitetskontroll? Då är det bra att känna till fallgroparna. Här har vi sammanställt vanligast förekommande bristerna i tidigare kvalitetskontroller.

• Uppdragsbrev saknas eller brister i sitt innehåll
Det saknas uppdragsbrev på de uppdrag som kontrolleras eller så saknas det uppgift i uppdragsbrevet om uppdragsgivarens självständiga ansvar för redovisningen.

• Vidareutbildningen brister
FARs etiska regler kräver att du ska vidareutbilda dig.

• Dokumentation av genomförda uppdrag är bristfällig
Dokumentationen är i allt för många fall bristfällig. Tänk på att du måste dokumentera ditt arbete. Ska-kraven framgår i ramverket punkt 8 i Reko. På FAR:s webbplats finns mallar som kan hjälpa dig när det gäller vilken dokumentation som du kan tänkas behöva. Se även FAQs avseende dokumentation.

När det gäller dokumentation avseende så kallade insourcing-uppdrag, det vill säga när du arbetar ute hos kund med kundens system, finns det också krav på dokumentation. Du måste ha ett uppdragsbrev och du måste ha dokumentation över ditt arbete, till exempel tjänsteanteckningar. Din dokumentation ska du ha på ditt kontor. Använd gärna de mallar som finns på FAR:s webbplats som stöd för vad du behöver ha, förutom uppdragsbrevet, i din dokumentation utifrån vad ditt uppdrag avser.

• Brister i attestkraven
Det är viktigt att inte missa kraven i Reko 530, 540, 545 och 550. I ett kombiuppdrag ställs ytterligare krav på redovisningskonsulten.

Taggar: Redovisningskonsult