En revisor

  • Granskar redovisningen
  • Länk mellan kunden och kundens intressenter
  • Kvalitetskontrollerad av FAR

En redovisningskonsult

  • Upprättar redovisningen
  • Arbetar enligt Reko
  • Rådgivare och bollplank i din verksamhet

En rådgivare

  • Är kvalitetskontrollerad av FAR
  • Hjälper företag att göra rätt
  • Kan jobba inom många olika områden