Uppdragsbrev för ISA-800 uppdrag

2016-05-19

Uppdragsbrev för revisioner av finansiella rapporter upprättade enligt ramverk för särskilt syfte (ISA 800-uppdrag). Uppdragsbrevet ställs till styrelsen eller representant för företagsledningen

faronline

Uppdragsbrev för ISA 800-uppdrag