Allmänna villkor om rådgivningstjänster

2016-07-14

Dessa allmänna villkor gäller uppdrag avseende de rådgivningstjänster som uppdragstagaren åtar sig att utföra för uppdragsgivaren enligt ett särskilt uppdragsbrev.

pdf

Allmänna villkor om rådgivningstjänster