Allmänna villkor om rådgivning och andra tjänster

2018-10-15

Dessa allmänna villkor gäller för uppdrag avseende redovisnings-, rådgivnings- och andra granskningstjänster som inte utgör lagstadgad revision eller lagstadgade tilläggsuppdrag ("Uppdraget") som uppdragstagaren ("Uppdragstagaren") åtar sig att utföra för uppdragsgivarens ("Uppdragsgivaren") räkning.

faronline

Allmänna villkor om rådgivning och andra tjänster - 2018