Allmänna villkor om andra granskningstjänster än revision

2016-06-15

Dessa allmänna villkor gäller uppdrag avseende andra granskningstjänster än revision som uppdragstagaren åtar sig att utföra för uppdragsgivaren enligt ett särskilt uppdragsbrev.

faronline

Allmänna villkor om andra granskningstjänster än revision