Allmänna villkor om andra granskningstjänster än revision

2016-06-15

Dessa allmänna villkor gäller uppdrag avseende andra granskningstjänster än revision som uppdragstagaren åtar sig att utföra för uppdragsgivaren enligt ett särskilt uppdragsbrev.

pdf

Allmänna villkor om andra granskningstjänster än revision

2016-06-15