SKOP-undersökning 2012 - revisorer och rådgivare

2012-05-01

SKOP har på uppdrag av FAR genomfört tre undersökningar om förtroendet för
revisorer och redovisningskonsulter. En undersökning genomfördes bland politiker, en
bland företagare/företagsledare och en bland den svenska allmänheten.

pdf

SKOP-undersökning - revisorer och rådgivare 2012

2017-06-29