Stadgar FAR

2016-05-25

FAR är en ideell förening för revisorer, redovisningskonsulter och specialister verksamma inom den svenska revisions- och rådgivningsbranschen eller personer med nära anknytning till denna.

pdf

FAR_stadgar_2012_3

2016-05-25