Stadgar FAR

2016-10-18

FAR är en ideell förening för revisorer, redovisningskonsulter och specialister verksamma inom den svenska revisions- och rådgivningsbranschen eller personer med nära anknytning till denna.

faronline

Stadgar FAR