Invalskrav för medlemskap i FAR

2016-05-03

Medlemskap beviljas av styrelsen efter ansökan. De krav som gäller för inval framgår av FAR:s stadgar. Dessutom har FAR:s styrelse fastställt invalskrav för revisorsmedlemmar med äldre behörighet samt för redovisningskonsulter och specialister. Kraven är indelade i allmänna krav som gäller för samtliga oavsett medlemskategori och särskilda krav som gäller för respektive medlemskategori.

faronline

Invalskrav för medlemskap i FAR