Förnyelse av titeln auktoriserad redovisningskonsult

2017-03-14

Medlem som har titeln auktoriserad redovisningskonsult ska förnya sin titel vart sjätte år. Förnyelse sker genom att medlemmen genomgår FAR:s kvalitetskontroll för redovisningsverksamhet.

faronline

Förnyelse av titeln auktoriserad redovisningskonsult