Ansökningsblanketter

2018-06-13

Ansökningsblanketter för medlemskap i FAR.

doc

Ansökan - Auktoriserad redovisningskonsult

2018-06-19
doc

Ansökan - Revisor

2018-06-19
doc

Ansökan - Licensierad revisor finansiella företag

2017-02-06
doc

Ansökan - Auktoriserad lönekonsult

2018-06-19
doc

Ansökan - Auktoriserad skatterådgivare

2018-06-19
doc

Ansökan - Specialist övrig

2018-06-19
doc

Ansökan - Återaktivering auktoriserad redovisningskonsult

2018-06-19
doc

Ansökan - Återaktivering auktoriserad skatterådgivare

2018-06-19
doc

Ansökan - Återaktivering auktoriserad lönekonsult

2018-06-19
doc

Begäran om utträde ur FAR

2017-02-06