Ansökningsblanketter

2017-01-05
doc

Ansökan om att återaktivera medlemskap i FAR med titeln auktoriserad redovisningskonsult

2016-11-21
doc

Ansökan om att återaktivera medlemskap i FAR med titeln auktoriserad skatterådgivare 2014-01-01

2016-11-21
doc

Ansökan om inträde auktoriserad revisor

2016-11-21
doc

Ansökan om inträde i FAR som lönekonsult

2016-11-21
doc

Ansökan om inträde i FAR som redovisningskonsult

2017-01-17
doc

Ansökan om inträde i FAR specialist

2016-11-21
doc

Ansökan om inträde övergångsregel ARK t.o.m. 31 december 2017

2016-11-21
doc

Begäran om utträde

2016-05-23
pdf

Blankett för ansökan om licensiering eller fortsatt licensiering av revisorer i finansiella företag

2016-09-14
pdf

Förnyelse av titeln auktoriserad redovisningskonsult

2016-07-14