FAR:s kvalitetskontroll av redovisningsverksamhet - så funkar den

2018-04-19

Titeln auktoriserad redovisningskonsult är en kvalitets-stämpel och ger en tydlig yrkesidentitet. Som auktoriserad redovisningskonsult tar du ansvar för att dina tjänster håller en hög kvalitet. Du arbetar enligt Reko-standarden med fokus på hög kundnytta, är ansvarsförsäkrad och vidareutbildar dig fortlöpande.

pdf

FARs kvalitetskontroll av redovisningsverksamhet - så funkar den

2018-04-19