RevR 705 - Modifierade uttalanden, upplysningar och anmärkningar i revisionsberättelsen

2016-12-09
faronline

RevR 705 - Modifierade uttalanden, upplysningar och anmärkningar i revisionsberättelsen