Analysmodellen för prövning av revisorers opartiskhet och självständighet

2015-09-01
pdf

Analysmodellen för prövning av revisorers opartiskhet och självständighet

2016-09-20