Vanliga missförstånd kring BAS-kontoplanen – och hur du löser dem

BAS-kontoplanen är den vanligaste kontoplanen bland svenska företag och ses som standard i branschen – men det finns ändå en del missuppfattningar kring hur den ska användas. Birgitta Åhlander, Auktoriserad Redovisningskonsult FAR, berättar vad du ska tänka på.

Det finns ingen lag som styr vilken kontoplan svenska företag ska tillämpa, det är upp till varje företag att bestämma.

BAS-kontoplanen dominerar

Trots det är BAS-kontoplanen sedan länge helt dominerande i svenskt näringsliv – upp emot 95 procent av alla företag använder någon form av BAS-kontoplan för att kontera sina affärshändelser.

Birgitta Åhlander

Birgitta Åhlander

Mot den bakgrunden borde det inte råda några större oklarheter kring hur en BAS-kontoplan fungerar och ska användas, men så är inte alltid fallet. Tvärtom finns det flera vanliga missuppfattningar. Det berättar Birgitta Åhlander, som är Auktoriserad Redovisningskonsult FAR och som jobbar på FAR med bland annat medlemsrådgivning. Hon är även styrelsemedlem i BAS-intressenternas Förening.

– En vanlig sak jag ofta får höra är ”men det står så här i kontoplanen”. Då brukar jag fråga ”i vilken kontoplan?” För en BAS-kontoplan innehåller ingenting obligatoriskt. Den bör snarare ses som ett stöd för företaget att skapa en egen anpassad kontoplan.

Varför BAS?

BAS-kontoplanen är väldigt detaljerad eftersom den ska kunna fungera för många olika företag, stora som små. Framför allt är den utformad för att få fram en resultat- och balansräkning enligt årsredovisningslagens uppställningsformer, men även för att uppgifter ska kunna lämnas till Skatteverket och Statistiska centralbyrån.

– BAS-kontoplanen är väldigt omfattande, men ditt företag kanske bara behöver använda en bråkdel av alla konton i sin redovisning. I bokföringsprogrammet anpassar man sin kontoplan genom att markera vilka konton som ska användas. Eller snarare, avmarkerar de konton som inte ska användas. Det här tycker jag att många missar.

Välj färre konton

Birgitta Åhlander understryker vikten av att verkligen tänka till kring vilka konton företaget behöver, och vilka som inte behövs.  Risken med att ha för många konton tillgängliga för kontering är att bokföringen tenderar att bli väldigt spretig och att redovisningen blir svår att analysera, menar hon.

– Det är vanligt att man på ett företag har olika uppfattning om vilka konton som ska användas. En person på företaget tycker att ett visst konto låter bra, en annan tycker att ett annat konto låter bra. Men i själva verket kanske det bästa hade varit att välja ett mer övergripande konto. Man ska inte använda fler konton än man behöver, tycker jag!

Exempel på kontoplan

För den som vill veta mer om BAS-kontoplanen rekommenderar Birgitta Åhlander att man läser Bokföringsboken som BAS har tagit fram, och som uppdateras varje år. Där finns konteringsinstruktioner till varje konto och många bokföringsexempel. Den som vill lära sig mer om vad som krävs för att uppfylla bokföringslagen rekommenderas att gå FAR:s grundläggande kurs Löpande bokföring.

BAS-kontoplanen – nyheter 2021

Varje år sker några förändringar i kontoplanen. Konton tas bort, läggs till eller ändrar namn. Här listas årets förändringar i kontotabell och konteringsinstruktioner.

Nya konton 2021

2852 – Anståndsbelopp för moms, arbetsgivaravgifter och personalskatt

2087 – Bunden överkursfond (aktiebolag)

Ändrade kontonamn 2021

2087 Insatsemission (ekonomiska föreningar)

2097 – Fri överkursfond

Borttaget konto 2021

2124 – Periodiseringsfond 2014

 

Vill du utveckla dina kunskaper inom bokslut?

Vi har kurser på såväl grundläggande som fördjupande nivå. 

Se aktuella kurser

Mer om bokslut