Ränterörelser och stigande inflation på årets IFRS-dag

Det rådande ekonomiska läget, effekter av kriget i Ukraina och bränsleprisutvecklingen. Det är några av de frågor som påverkar redovisningen och som tas upp på IFRS-dagen.

– Det är alltid viktigt att få en uppdatering på året som gått. Även om det inte hänt stora förändringar på just regelverkssidan så finns det mycket viktigt att fånga upp och få bekräftat om man berörs av utvecklingen, säger Pernilla Lundqvist, redovisningsspecialist på EY och föreläsare på FAR:s IFRS-dag.

Pernilla Lundqvist

Pernilla Lundqvist

Ränterörelser och stigande inflation

På årets IFRS-dag kommer Pernilla Lundqvist, utöver en generell genomgång av förändringar, fördjupa sig inom några aktuella områden. Det rådande ekonomiska läget, effekter av kriget i Ukraina och bränsleprisutvecklingen står på agendan.

– Många bolag har redan tagit frågorna i beaktande, men det är viktigt att få en helhetsuppfattning så att man inte missar något inom det området. Vi diskuterar vad en ökad inflation för med sig för förändringar i världen. Kraftiga valutarörelser, ränterörelser och stigande inflation påverkar värderingen i redovisningen då det gäller upplysningar. Dessutom pratar vi om inflationens påverkan på pris och försäljning, säger Pernilla Lundqvist.

Digital rapportering av molnbaserade tjänster

En annat område som berörs under dagen är digital rapportering, med anknytning till utvecklade krav på digital rapportering för företag år 2022.

– Företag övergår mer och mer till en IT-miljö med molnbaserade lösningar. Vi går igenom vad det får för effekt för redovisning av immateriella tillgångar, samt kostnadsföring ställt mot aktivering, säger Pernilla Lundqvist.