Controllern ska vara en konstruktiv nagel i ögat på verksamheten

För att lyckas implementera en styrmodell krävs ett stort engagemang och att man har med sig hela verksamheten. Det viktigt att kunna motivera varför en ny styrmodell behövs eller varför den befintliga måste förfinas. Våga utmana organisationen!

Hej, Daniel Johansson, Head of Business Control på Tele 2, vad ska din föreläsning på Controllerdagen handla om?

Daniel Johansson, Head of Business Control på Tele 2, föreläser på Controllerdagen 2022

Jag pratar bland annat om Tele 2:s resa efter sammanslagningen med Com Hem och TDC Sverige och hur vi gick från tre styrmodeller till att implementera en helt ny styrmodell anpassad både för en stor konsumentaffär, samt för en relativt stor företagsaffär i ett börsbolag. Jag delar med mig av mina lärdomar om hur man ska göra och kanske ännu viktigare, hur man inte ska göra. Helt enkelt lite tips och tricks på vad som är bra att tänka på när en nuvarande styrmodell ska förfinas eller en ny implementeras.

Något tips du kan bjuda på redan nu?

Den stora utmaningen innan implementeringsarbetet kan påbörjas och som många nog underskattar är själva införsäljningen till verksamheten. Då är det viktigt att motivera varför en ny styrmodell behövs eller varför den befintliga måste förfinas. För att lyckas implementera en styrmodell krävs ett stort engagemang och att man har med sig hela verksamheten. Har man inte det ska man nog inte heller starta ett sådant här arbete. När en styrmodell ändras berörs många på olika nivåer i bolaget och förstår inte medarbetarna varför arbetet görs kan det leda till viss oro.

Vad mer lyfter du på Controllerdagen?

Jag kommer också att berätta om vårt arbete med datadrivna analyser och prognoser. I jämförelse med många andra bolag, som jag indirekt kommer i kontakt med via nätverk och inte minst i rekryteringar av nya medarbetare, har vi på Tele 2 kommit långt i hur vi jobbar med datadrivna och detaljerade prognosmodeller. Jag ska även försöka beskriva vårt samarbete med andra avdelningar som sitter på stora datamängder och hur vi tillsammans med vår BI-avdelning kopplar ihop finansiell och operationella data för att stilla en allmänt insiktshungrig verksamhet.

Vilka utmaningar ser du för controllern i dag?

Många business controllers har som målsättning att bli en ”business partner” till sin verksamhet. För att kunna bli det måste du bygga upp ett visst förtroende i framför allt den datadrivna analysen och komma med inspel och rekommendationer som är faktadrivna och baserade på operationell och finansiell data. Att utmana, eller vara en konstruktiv nagel i ögat på verksamheten, är en konst i sig som du aktivt behöver utveckla och anpassa baserat på vem du är business partner till.

Vilka trender ser du som påverkar yrkesrollen?

Det blir mindre och mindre fokus på rapportering, bokslut och det klassiska financial controlling och mer fokus på att titta framåt och hantera stora datamängder. Den klassiska analysrollen och controllerollen växer mer och mer ihop.

Daniel Johansson är ansvarig för Business Controlling på Tele 2 Sverige och leder ett team med 25 business controllers. Deras huvuduppdrag är att tillhandahålla beslutsunderlag till ledning och beslutsfattare för den svenska verksamheten.Daniel Johansson har också fokus på att utmana och riskbedöma de operationella planerna baserat på datadriven analys, samt komma med rekommendationer utifrån data och erfarenhet, så att verksamhetens planer kan göras ännu bättre.

Daniel Johanssons föreläsning på FAR:s Controllerdag har titeln "Styra med nyckeltal".

FAR:s Controllerdag 2022