”Controllerns roll är ovärderlig i förändringsarbetet”

Hallå där Britta Burreau, VD och koncernchef på Almi. Du är en av föreläsarna på årets controllerdag den 17 oktober.

Vad handlar din föreläsning om?

Britta Burreau

− Vi har alla ett uppdrag att göra samhället lite bättre. Jag brukar tänka att Almi är som ett växthus för företag, människor och idéer. Där tar vi tillvara det idékapital som Sverige har och som är fröet till vårt näringslivs framtid. Jag kommer också att prata om det viktiga samarbetet mellan akademi, näringsliv och civilsamhälle för samhällsutveckling.

Hur bidrar controllern i förändringsarbetet?

− I dag har företag tillgång till stora datamängder men det gäller att den som sitter bakom skärmen har kompetens och kapacitet att förstå vad siffrorna säger i ett verkligt sammanhang. En controller jobbar strategiskt och på djupet och med modet att ifrågasätta en organisations verksamhet är rollen ovärderlig. En controller bistår med perspektiv och uppföljning. Ibland tror vi att vi gör rätt (eller fel) och när man mäter och följer upp så kan det se annorlunda ut. Controllerns perspektiv är också viktigt i förändring – ”what you measure is what you get”. Att utforma kloka mål och få alla i organisationen att förstå vad vi mäter, vart vi ska och varför – där är controllerrollen essentiell. För att citera en företagsledare som varit controller, ”det är bättre att 1 000 personer känner till 10 nyckeltal än att 10 personer har koll på 1 000 nyckeltal.

På vilket sätt kan mångfald och jämställdhet öka konkurrenskraften?

− Vi kan se hur företag får en ökad kreativitet och innovationsförmåga genom mångfald. Detta uppstår när man blandar olika perspektiv, erfarenheter, kön, bakgrunder, personlighetsdrag, nationaliteter och ålder. Då ökar företagets konkurrenskraft när den ständigt kan hålla sig uppdaterad på den föränderliga marknaden. Med mångfald ökar vi sannolikheten att se möjligheter och minskar risken för att vi underskattar eller förbiser hot. Ju högre grad av osäkerhet i vår omvärld desto mer mångfald behöver organisationen. Mångfald i team kräver mer av alla, men beslutsfattande och agerande blir vinnande.
Sverige har den högsta sysselsättningsgraden bland kvinnor i västvärlden – men också den mest segregerade arbetsmarknaden enligt SKR:s jämställdhetsrapport och yrken med hög andel kvinnor har ett lägre löneläge. Det leder till att många inte har ekonomisk självständighet i ett land som vill vara ett av världens mest jämlika. Att inte kunna försörja sig på sin egen inkomst gäller för fler grupper än kvinnor – och är en välfärdsbrist, förutom att det är slöseri med kompetens.

Vad innebär ett långsiktigt och hållbart företagande för dig?

− Det är viktigt att vi på Almi lägger stort fokus på hur vi säkerställer en hållbar omställning och värdeskapande genom de insatser vi gör för små och medelstora företag i Sverige. Det är grunden i vårt uppdrag – att skapa hållbar tillväxt, både ur ett ekologiskt, socialt och ekonomiskt perspektiv. Att arbeta med det perspektivet gäller för både organisation och individ. Jag tror på lead by example, att göra som man vill att andra ska göra – föregå med gott exempel. Ledarskap i dag omfattar varje människa, vi leder oss själva och dem vi samverkar med. När vi alla agerar hållbart ekologiskt, socialt och ekonomiskt – då ställer vi om Sverige.

Läs mer om Controllerdagen

Om Britta Burreau

Britta Burreau är VD och koncernchef för Almi som stöttar tillväxtföretag som vill bygga lönsamhet och långsiktigt hållbart företagande i hela Sverige. Särskilt fokus riktas på kvinnor och utländsk bakgrund.

Parallellt med detta är Britta Burreau utsedd av regeringen till ordförande i Fjärde AP-fondens styrelse. Tidigare har hon bland annat varit VD för KPA Pension, Nordea Liv i Sverige och ordförande för Scouterna.

Britta Burreaus föreläsning på FAR:s controllerdag den 17 oktober har titeln "Att nå mål och göra världen lite bättre"