Controller i karriären? Här är 5 fallgropar du vill undvika 

Controllern är en yrkesroll i förändring och det ger dig chans att påverka organisationen och dess affärer. Men för att ta nästa steg i karriären behöver du veta vad du inte ska göra. Vi listar fem fallgropar att hålla koll på. 


1. Bara fokusera på analysen 

Som controller behöver du vara proffs på att analysera budget, utfall och nyckeltal. Men det räcker inte att bara dyka ner i dina kalkylblad och rapporter. För att göra dig oersättlig måste du gå ett steg längre och röra dig ute i verksamheten, lära känna alla delar av företaget och bygga relationer med medarbetarna. Då får du en tydligare bild av vad det är som driver de ekonomiska resultaten i verkligheten.  

2. Nöja sig med rapporten 

Analys check, rapport check – klar. Att luta sig tillbaka efter att rapporten är inskickad är visserligen skönt, men inte så lukrativt. Vill du sträva högre och få en mer verksamhetsstyrande position med större inflytande börjar det viktiga påverkansarbetet efter att rapporten är inskickad. Det är då du har chansen att utbilda och förklara siffrorna bakom analysen på ett pedagogiskt sätt så att alla i företaget förstår och kan jobba åt samma håll.  

3. Fastna i produktionsrollen 

En vanlig fallgrop är att fastna i siffror, analyser, rapporter och transaktionshantering. Att inte lyckas frigöra tid till att vara pedagogen och kommunikatören som vi nämnde i föregående punkt. Lösningen? Standardisering och förenkling av processer. Med ny teknik för automatisering och smarta verktyg finns stora förutsättningar att prioritera om och lägga mer tid på sådant som inte kan skötas av maskiner – mänsklig kontakt och relationsskapande aktiviteter. 

4. Inte förstå styrlogiken 

Om man inte fullt ut förstår företagets styrlogik och dess styrmodeller är det risk att affärsbeslut tas på felaktiga grunder, vilket i sin tur påverkar lönsamheten. Genom att sätta dig in i hur informationsmodellerna är uppbyggda och studera hur till exempel lönsamhetskalkyler, allokeringsprinciper och värderingsmodeller påverkar resultaten kan du lära dig mycket – och nå större framgång i rollen som controller. 

5. Skippa kompetensutvecklingen 

Som controller har du en unik möjlighet att vara med och påverka organisationens ekonomiska riktning. Men för att göra det behöver du hålla dig uppdaterad både på vad som händer i omvärlden och hur debatten går i managementlitteraturen. Vad händer med räntan i USA? Vilka beslut tar ECB i Europa? Hur står det till med inflationen och arbetslösheten – och hur ser prognosen ut framöver? Att läsa på, vidareutbilda sig och skaffa sig kunskap om ny managementkoncept är viktigt för att inte stagnera i rollen som controller. Att vara påläst inger dessutom respekt, förtroende och öppnar nya dörrar i karriären. 

Vill du utvecklas inom controlling och ekonomistyrning?

Utvalda artiklar

Aktuella utbildningar

  • Automatisering med hjälp av RPA Den här utbildningen tar sikte på hur organisationen med hjälp av digitala medarbetare (RPA – Robotic process automation) kan möta verksamhetens krav, ställa om snabbt och dessutom sänka kostnaderna.
  • Controllerutbildning Utbildningen ger dig under tre dagar inblick i den moderna synen på controllerfunktionen och controllerns alltmer framträdande roll i företaget. Du kommer att gå ordentligt stärkt tillbaka in i din yrkesroll med nya kunskaper, erfarenheter och verktyg.
  • Data science för controllers Utbildningen ger dig en bred genomgång av relevanta begrepp, koncept inom Data science, avancerad analys och maskininlärning samt förståelse för arbetsprocessen och verktyg för datadrivet beslutsfattande.
  • Ekonomen som kommunikatör och påverkare Hur ökar man som ekonom sin relevans och sin övertygande kraft inom organisationen? Under två utbildningsdagar går vi igenom hur du som ekonom kan skapa en fördjupad förståelse och engagemang kring uppföljning och verksamhetsstyrning.  Bygga ekonomisk förståelse i organisationen  Vikten av anpassad information  Ekonomens roll som pedagog, expert och ledare  Erfarenhetsutbyte och nätverkande
  • FAR:s Controllerdag Vad händer i omvärlden som påverkar controllerns och ekonomens arbete? Under Controllerdagen fokuserar vi på hur framtidens ekonomistyrning påverkar dig som är controller.
  • Rörelsekapital – Analysera, styra och förbättra En utbildning för dig som vill hjälpa din organisation att optimera ert rörelsekapital/working capital. Under utbildningen fokuserar vi på att följa upp, analysera och förbättra rörelsekapitalet utifrån ditt företags förutsättningar. Kursen innehåller teori, konkreta tips och verktyg baserat på många års erfarenhet.
  • Ekonomichefsutbildning Behöver du vässa dina verktyg för att vidareutveckla styrningen i din organisation? FAR:s Ekonomichefsutbildning riktar sig till dig som är ekonomichef, controller eller har en liknande roll och ger dig fördjupad kompetens inom verksamhetsstyrning. Ekonomens roll och ansvar för verksamhetsstyrning Extern påverkan på verksamhetsstyrning Strategi och verksamhetsstyrning Verksamhetsstyrning och digitalisering Erfarenhetsutbyte och nätverkande  
  • Certifierad ekonomichef FAR:s certifieringsprogram för ekonomichefer fokuserar på strategi, processanalys och ledarskap. Dessa områden är centrala för värdeskapandet i dagens företag. Utbildningen ger dig ny kunskap och verktyg för ett proaktivt förhållningssätt i din roll som ekonomichef och ledare. Strategisk analys och operativt beslutsfattande Organisatoriska processer IT-driven rollförändring för ekonomiavdelningen Värdebaserat ledarskap Nätverkande
  • Ledarskapsutbildning för ekonomer En utbildning som gör dig som ekonom ännu bättre i din formella chefsroll och som ledare. Ledarskapet börjar med dig själv och en förståelse för vad du gör, hur det påverkar andra och hur du bygger förtroende. Personliga ledarskapet Få tiden att räcka till Chefsrollens utmaningar Konsten att leda på distans Delegering  
  • Certifierad controller Utbildningen fokuserar på verksamhetsstyrning och business control, områden som är centrala för värdeskapandet i dagens företag.
Visa alla kurser