Upptäck bedrägeri, korruption och andra oegentligheter - snabbt och tidigt!

Utbildningen för dig som behöver säkerställa att oegentligheter identifieras och hanteras i ett tidigt skede. Du lär dig att upptäcka de tidiga varningssignalerna och utveckla program för att hitta oegentligheter. 

 • Identifiera var bedrägeri och korruption kan uppstå 
 • Lär dig upptäcka de tidiga varningssignalerna  
 • Utveckla program för att hitta oegentligheter 
 • Stöd till ledningen att lösa oegentligheter på ett hållbart sätt 
Auktoriserad redovisningskonsult Auktoriserad/godkänd revisor Controller Ekonomichef/CFO Redovisningsansvarig/chef Redovisningskonsult

Kursbeskrivning

En stor andel av Sveriges företag och organisationer drabbas av olika former av oegentligheter. Det är händelser som kan skada organisationens värde, vinst, rykte och kultur. Oegentligheter kan bestå av både bedrägeri och korruption. Vi vet att det förekommer ofta, men frågan kvarstår: Vem ska upptäcka dem? Och hur ser vi till att hantera dem så tidigt som möjligt? 

Målet med kursen är att utveckla en "frisk nyfikenhet", hitta indikationer och varningssignaler så tidigt som möjligt och följa upp dem effektivt, i stället för att lita på whistle-blowers eller vänta på att historien bryter ut i media. När vi arbetar tillsammans kan alla vara en Fraud Detective.

Du kommer lära dig att 

 • identifiera var bedrägeri och korruption sannolikt kommer att hända i din organisation 
 • upptäcka de tidiga varningssignalerna för bedrägeri och korruption, vilka ofta är gömda detaljer i transaktioner, dokument och data 
 • tolka och förstå signalerna på ett effektivt och ett icke störande sätt 
 • utveckla program för att hitta oegentligheterna innan de hittar dig samt dela med dig av dina kunskaper till dina kollegor 
 • hjälpa ledningen att lösa oegentligheter på ett hållbart sätt. 

sagt om kursen

Kursen har gett mig förståelse för hur man ska resonera, identifiera, upptäcka eventuella brottsliga transaktioner.

Kursinnehåll

 • Avmystifiera oegentligheter 
 • Hur man genomför en realistisk riskbedömning av oegentligheter 
 • Övning utifrån konceptet “Tänk som en tjuv” (TT) 
 • Se de röda flaggorna och tidiga varningssignaler om bedrägeri och korruption 
 • Övning: hitta flaggorna innan de hittar dig 
 • Utforska och tolka de exempel och röda flaggor som du hittar 
 • Övning: hur man presenterar för ledningen 
 • Identifiera och upptäcka bedrägeri och korruption i praktiken 

sagt om kursen

Otroligt spännande och intressant ämne. Men absolut bäst är beskrivningen av de verkliga händelserna.

Lärare

Boktips

How to Find Fraud and Corruption

How to Find Fraud and Corruption

500 kr
Den här boken visar med flertalet bevisade och enkla steg-för-steg beskrivningar hur alla kan bli en effektiv bedrägeridetektiv. Det som förmedlas är baserat på över 25 års framgångsrik erfarenhet av att hitta och hantera bedrägeri och korruption.

FAR Online

 • Ekonomi

  265 kr

  / månad och användare

  För dig som jobbar med redovisning, ekonomitjänster och skatt. Innehåller lagar, FAR:s och BFN:s regler. Med möjlighet att välja till IFRS.

 • IFRS och Finans

  345 kr

  / månad och användare

  Djuplodande regelverk för finansmarknaden. Innehåller EU-rätt, svenska lagar, myndighetsregler och självreglering från exempelvis Aktiemarknadsnämnden och börserna.

 • Revision

  345 kr

  / månad och användare

  Revision är en paketlösning för FAR Online som är anpassat för dig som är revisor och behöver tillgång till lagar och regler inom revison, redovisning och skatt.

 • Total

  560 kr

  / månad och användare

  Allt vårt material. För dig som jobbar många olika sorters kunder/företag eller för dig som är revisor för noterade eller finansiella företag.