Styra mot strategi och lönsamhet

  • Skapa förbättrad styrmodell
  • Öka kvalitet på beslutsunderlag
  • Kravställa så att verksamheten och IT möts
Controller Ekonomichef/CFO Företagsekonom

Kursbeskrivning

Kursen har nyligen genomförts, fyll i formuläret så meddelar vi dig när vi har ett nytt datum på plats.
 
 

I en tid av snabba omvärldsförändringar ökar kraven på underlag för beslut, och behovet av pulsmätning på hur det egentligen går för vår organisation har nog aldrig varit så stort som nu.

Vi behöver mer information, snabbare och med högre precision än tidigare, dessutom skall informationen spridas längre ut i våra organisationer för att möjliggöra decentraliserat beslutsfattande. Detta skall också ske till en lägre kostnad. Många organisationer har idag haft flertalet initiativ för att lösa behoven vilket har skapat en uppsjö av olika rapportstrukturer som i många fall visar olika resultat vilket leder till förvirring hos beslutsfattare.   

Under kursen går vi igenom hur man skapar en styrmodell som kompletterar redovisningsinformation med verksamhetsinformation för att öka kvalitén och omfattningen på tillgänglig beslutsinformation och skapar EN sanning.

Vi går bland annat igenom hur man genom en styrmodell decentraliserar finansiella ansvar och säkerställer att rätt person får rätt information i rätt tid.

Vår föreläsare Mikael Basta gästas av Daniel Johansson, Head of Business Control, Tele2, som gjort den här resan och han kommer att prata om “Tele2s resa mot mer datadrivna beslut och hur de har förändrat sin styrmodell”. Daniel kommer också att diskutera de utmaningar Tele2 har stött på och de lärdomar han har tillskansat sig under tiden som Controllerchef på Tele2 och Com Hem.


Kursen avslutas med en genomgång kring hur ni praktiskt kravställer på ett sätt så att verksamheten och IT möts.

Lärare