Styra mot strategi och lönsamhet

  • Skapa förbättrad styrmodell
  • Öka kvalitet på beslutsunderlag
  • Kravställa så att verksamheten och IT möts
Controller Ekonomichef/CFO Företagsekonom

Kursbeskrivning

I en tid av snabba omvärldsförändringar ökar kraven på underlag för beslut, och behovet av pulsmätning på hur det egentligen går för vår organisation har nog aldrig varit så stort som nu.

Vi behöver mer information, snabbare och med högre precision än tidigare, dessutom skall informationen spridas längre ut i våra organisationer för att möjliggöra decentraliserat beslutsfattande. Detta skall också ske till en lägre kostnad. Många organisationer har idag haft flertalet initiativ för att lösa behoven vilket har skapat en uppsjö av olika rapportstrukturer som i många fall visar olika resultat vilket leder till förvirring hos beslutsfattare.   

Under kursen går vi igenom hur man skapar en styrmodell som kompletterar redovisningsinformation med verksamhetsinformation för att öka kvalitén och omfattningen på tillgänglig beslutsinformation och skapar EN sanning.

Vi går bland annat igenom hur man genom en styrmodell decentraliserar finansiella ansvar och säkerställer att rätt person får rätt information i rätt tid.

Kursen avslutas med en genomgång kring hur ni praktiskt kravställer på ett sätt så att verksamheten och IT möts.

Lärare