Särskilda skatteregler i fastighetsföretag

Kursen behandlar centrala beskattningsfrågor för fastighetsförvaltande företag. 

Auktoriserad redovisningskonsult Auktoriserad/godkänd revisor Ekonomichef/CFO

Kursbeskrivning

Målsättning med kursen är att du ska ha en ökad förståelse för de speciella regler som berör beskattning av fastighetsföretag.

Efter kursen kommer du bland annat ha en ökad förståelse för de särskilda skatteregler som berör företag som bedriver byggnadsrörelse samt handel med fastigheter. Nyare rättspraxis som berör fastighetsföretag gås igenom.

Under kursen går vi igenom följande områden:

 • Olika företagsformer med inriktning på aktiebolag
 • Byggnadsrörelse och handel med fastigheter
  – Bl. a. går vi igenom effekterna av om en skattskyldig innehar lageraktier
 • Löpande beskattning av intäkter och kostnader
 • Gränsdragning reparation och ny-, till- eller ombyggnad
  – Genomgång av rättspraxis
 • Värdeminskningsavdrag
 • Förslag på olika ägarstrukturer i fastighetsföretag
 • Översiktlig genomgång av nytt förslag om fastighetspaketeringar och ränteavdragsbegränsning i bolagssektorn

Sagt om kursen

Bra inblick i ett komplicerat område. Engagerad och kunnig kursledare!

Kursinnehåll

 • Gränsdragning mellan lagertillgångar och kapitaltillgångar
  – Ett aktiebolag ansågs inneha lager av bostadsrättsandelar, HFD 2019 ref.47
 • Byggnadsrörelse, handel med fastigheter och tomtrörelse
  – Omfattande fastighetspaketeringar har godtagits, HFD 2012 not 34
 • Underprisöverlåtelse från aktiebolag vars aktier är lageraktier i ägarens hand – HFD 2012 ref 58
 • Kort om intäkter och kostnader och kopplingen till god redovisningssed
 • Reparationskostnader eller förbättringar
  – Det utvidgade reparationsavdragets omfattning
  – Det utvidgade reparationsbegreppet har inte utvidgats - HFD 2012 ref 15
 • Avskrivning på fastigheter
  – Återföring av negativ goodwill - HFD 2011 ref 1
  – Utrangeringsavdrag (fastighet vid Globen) - HFD 2011 ref 72
  – Landningsbanor utgör markanläggning och inte markinventarier - HFD 2012 not 6
 • Värdeminskninsavdrag för byggnad vid förvärv av tomträtt - HFD 2017 ref.70
  – Utrangeringsavdrag vägrat när inte hela fastigheten rivits
 • Skattekonsekvenser vid avyttring
  – Säljar- och köparperspektivet
  – Paketering av fastigheter – för- och nackdelar

Bra att veta

Kursen förutsätter att du har goda kunskaper i skatterätt och riktar sig till de revisorer och redovisningskonsulter som arbetar med fastighetsförvaltande företag. Kursen riktar sig också till skatterådgivare och personal på fastighetsförvaltande företag.

Lärare

Online

Den här kursen kan du gå online, välj ett online-tillfälle när du gör din bokning.

Du deltar på utbildningen online i realtid tillsammans med deltagarna som finns på plats i konferensrummet. Som online-deltagare har du möjlighet att ställa frågor och vara med i diskussioner, utan att lämna kontoret. Kursens upplägg och pedagogik kan begränsa antalet deltagare online, så vänta inte med att anmäla dig.

 • Starta kursen under Mina utbildningar
 • Ladda ner kursmaterialet under Mina utbildningar
 • Du kan endast delta på kursen i realtid då tillfället ej spelas in
 • Vi rekommenderar att du använder webbläsaren Google Chrome när du genomför kursen
 • Ladda ner ditt kursintyg under Mina utbildningar cirka en vecka efter avslutad kurs

För att du ska få tillgodoräkna dig dina vidareutbildningstimmar behöver du under föreläsningstiden vara uppkopplad med webbkamera. Du kommer att visas på extern skärm i konferenslokalen så att föreläsarna och övriga deltagare kan se samtliga deltagare som är med online.

Kolla om din dator funkar för att gå utbildningen online
Det enda du behöver är uppkoppling mot internet och en dator eller surfplatta. Du kan testa här att tekniken fungerar för dig. Vi rekommenderar att du gjort detta test senast 30 minuter innan kursstart.

Sändningen startar 15 minuter innan kursstart.

Alla ekonomiska regler på ett och samma ställe

FAR Online är den kvalitetssäkrade databasen där du hittar de senaste lagändringarna och regelverken.

Om du väljer Fastighet som tillägg vid beställning, så får du tillgång till fastighetsdelen. Den delen innehåller reglerna för fastighetsprocessen, från bildande till överlåtelse. Därtill finns både skatte- och processreglerna.

Aktuella kurser

 • Fastighetsdagen En nyhetsdag för dig som jobbar med/i företag inom bygg- och fastighetsbranschen. Du blir uppdaterad om det senaste inom skatt, moms och redovisning för fastighetsbranschen.
 • Fastighetsmoms Under kursen fokuserar vi på moms för fastigheter och hur det påverkar din momsredovisning i praktiken. Du får såväl grundprinciperna för beskattningen som praktiska problemlösningar i olika typfall.
 • God redovisningssed i fastighetsföretag Kursen ger dig en övergripande bild av vad som är god redovisningssed för fastighetsbolag. Vi går igenom alla väsentliga områden som är specifika för fastighetsbolag och beskriver vilka olika regelsystem som finns, med koncentration på svensk redovisningssed, och också hur dessa tillämpas i praktiken. De olika regelsystemen ger i hög grad olika redovisning. Kursen utgår från K3 men jämför också med K2 och K4 (IFRS).
 • Kvalificerade skattefrågor i aktiebolag Reglerna för beskattning av aktiebolag ska aldrig styra hur en verksamhet struktureras, det affärsmässiga är alltid viktigast. Men det är ändå viktigt att veta vilka skatteeffekter som uppkommer vid olika transaktioner. Vad händer när vi etablerar verksamhet utomlands? Hur ska vi bäst avyttra en verksamhet? Under kursen går vi igenom bolagsbeskattning och vad som är viktigt att tänka på i olika situationer.
 • Revision i byggföretag och anläggningsföretag Vässa din kompetens för att revidera bygg- och anläggningsföretag på ett effektivt och professionellt sätt. Kursen ger dig ökad förståelse för branschen, de risker som ofta finns och hur du kan möta riskerna på ett effektivt och ändamålsenlig sätt. Öka din förmåga att revidera bygg- och anläggningsföretag Förståelse för de vanligaste riskerna och hur de hanteras effektivt Vanliga och effektiva granskningsåtgärder för bygg- och anläggningsföretag Tillämpningen av ISA för denna typ av företag
 • Särskilda skatteregler i fastighetsföretag Kursen ger dig en ökad förståelse för de särskilda skatteregler som berör företag som bedriver byggnadsrörelse samt handel med fastigheter.
Alla utbildningar

Alla ekonomiska regler på ett och samma ställe

FAR Online är den kvalitetssäkrade databasen där du hittar de senaste lagändringarna och regelverken inom områden som redovisning, revision, skatt och finans.

 

 • Lag- och regelsamlingar
 • Tusentals uppslagsord i Rättseriens uppslagsverk
 • Bokföringsnämndens K-regelverk, allmänna råd och vägledningar