Revisorns rapportering

Utveckla din rapportering genom att fördjupa dig i revisionsberättelsen och andra typer av rapportering. Kursen riktar sig till dig som är kvalificerad revisor med erfarenhet och som behöver en uppdatering och fördjupning inom rapportering.

 • Utveckla din rapportering
 • Val av rapporteringsform
 • Fördjupa kunskapen om revisionsberättelsen
 • Rapportering av övriga granskningstjänster
Auktoriserad/godkänd revisor

Kursbeskrivning

Utveckla din rapportering till kund genom att fördjupa dig i revisionsberättelsen och andra typer av rapportering. Denna kurs riktar sig till kvalificerade revisorer som arbetar med revision i mindre och medelstora företag och som vill utveckla sin rapportering och kunskap kring revisionsberättelsen. Kursen ger dig stöd i din rapportering genom att öka din kunskap om hur du arbetar systematiskt med din rapportering. Du får kunskap om hur rapporteringen och revisionsberättelsen påverkas av olika vanligen förekommande situationer och situationer som t.ex. när man kan avstå från att uttala sig samt när man tror att man kan avstå men måste ta ställning och uttala sig.

Kursen innehåller även hur du rapporterar Revisorns övriga granskningstjänster t.ex. översiktlig granskning och andra bestyrkandeuppdrag än revision eller översiktlig granskning av historisk finansiell information.

För dig som behöver grundläggande kunskap om revisionsberättelsens utformning och som inte arbetar praktiskt med att upprätta revisionsberättelser rekommenderas kursen Avvikande revisionsberättelser.

Kursinnehåll

Kursen innehåller bland annat följande:

 • Uppställning och utformning av revisionsberättelsen
 • Val mellan PM, erinran eller revisionsberättelse
 • Exempel på utformning av rapporter vid brister i årsredovisningen
 • Exempel på utformning av rapporter vid brister i förvaltningen
 • Övrig upplysning eller upplysning av särskild betydelse?
 • Anmärkningar; skatter och avgifter, kapitalbristsituationer m.m.
 • Datering och sen årsredovisning
 • Revisorns övriga granskningstjänster av historisk finansiell information samt icke-finansiell information

Lärare

Online

Den här kursen kan du gå online, välj ett online-tillfälle när du gör din bokning.

Du deltar på utbildningen online i realtid tillsammans med deltagarna som finns på plats i konferensrummet. Som online-deltagare har du möjlighet att ställa frågor och vara med i diskussioner, utan att lämna kontoret. Kursens upplägg och pedagogik kan begränsa antalet deltagare online, så vänta inte med att anmäla dig.

 • Starta kursen under Mina utbildningar
 • Ladda ner kursmaterialet under Mina utbildningar
 • Du kan endast delta på kursen i realtid då tillfället ej spelas in
 • Vi rekommenderar att du använder webbläsaren Google Chrome när du genomför kursen
 • Ladda ner ditt kursintyg under Mina utbildningar cirka en vecka efter avslutad kurs

För att du ska få tillgodoräkna dig dina vidareutbildningstimmar behöver du under föreläsningstiden vara uppkopplad med webbkamera. Du kommer att visas på extern skärm i konferenslokalen så att föreläsarna och övriga deltagare kan se samtliga deltagare som är med online.

Kolla om din dator funkar för att gå utbildningen online
Det enda du behöver är uppkoppling mot internet och en dator eller surfplatta. Du kan testa här att tekniken fungerar för dig. Vi rekommenderar att du gjort detta test senast 30 minuter innan kursstart.

Sändningen startar 15 minuter innan kursstart.

Revisionskurser

 • Avvikande revisionsberättelser En kurs för dig som vill lära dig att hantera avvikande utformningar i revisionsberättelsen korrekt. Du lär dig skillnaderna och hur du bäst utformar modifierade uttalanden, upplysningar och anmärkningar. Efter kursen har du de kunskaper du behöver för att hantera de avvikande utformningar som kan krävas i revisonen. Metodik för arbetsgång vid avvikande utformningar Praktiska exempel från verkliga revisionsberättelser Kursdokumentation som hjälp efter kursen Bra förberedelse för dig som ska skriva revisorsprovet
 • Praktisk revision Denna kurs ger dig inte bara metodiken utan framförallt praktiska exempel på hur revisionen följer en röd tråd från förståelse till genomförande. Du får dokumentationsexempel som kan tillämpas oavsett vilket revisionsprogram du använder. Fördjupa dig inom hantering av risk och väsentlighet Förstå hur du kan använda intern kontroll i mindre företag Skapa dig förståelse för vad tillräckliga revisionsbevis är Lär dig hantera vanliga poster med effektivitet och kvalitet  
 • Skattedagen för revisorer och redovisningskonsulter Uppdatera dig på årets kommande skattehändelser och ta del av alla viktiga nyheter på skatteområdet. Du får en nyhetsdag med allt du kan behöva veta om skatt 2022. Deltagarna på Skattedagen är kvalificerade branschkollegor så du kan vara säker på att dagens innehåll är noga utvalt. Nya lagförslag och ställningstaganden Lyssna till experter Tolkningar av rättsfall
 • Revision i byggföretag och anläggningsföretag Vässa din kompetens för att revidera bygg- och anläggningsföretag på ett effektivt och professionellt sätt. Kursen ger dig ökad förståelse för branschen, de risker som ofta finns och hur du kan möta riskerna på ett effektivt och ändamålsenlig sätt. Öka din förmåga att revidera bygg- och anläggningsföretag Förståelse för de vanligaste riskerna och hur de hanteras effektivt Vanliga och effektiva granskningsåtgärder för bygg- och anläggningsföretag Tillämpningen av ISA för denna typ av företag