Reko grundkurs för redovisnings- och lönekonsulter

Svensk Standard för redovisnings- och lönetjänster, Reko, utges av FAR. Genom Reko svarar FAR för utveckling av god sed vid utförande av såväl redovisnings- som lönetjänster. Den första Reko-standarden gavs ut 2008 och är en erkänd kvalitetsstandard och normgivande för god sed vid utförande av redovisningstjänster. 

Auktoriserad lönekonsult Lönekonsult Redovisningskonsult

Kursbeskrivning

På kursen får du en genomgång av ska-kraven i Reko.

Rekokursen ingår i Förberedelsekurs inför redovisningskonsultexamen och Förberedelsekurs inför lönekonsultexamen. Du anmäler dig antingen till denna Rekokurs som genomförs som webbinarium eller till någon av förberedelsekursena där Rekokursen är en del av innehållet.

Allmänt om Reko

Målsättningen är att standarden ska leda till hög kvalitet på de redovisnings- och lönetjänster som utförs av auktoriserade redovisnings- och lönekonsulter. En tillämpning av standarden syftar till att skapa hög kundnytta och bidra till ett bra beslutsunderlag i uppdragsgivarens verksamhet. Användare av den sammanställda informationen i uppdraget ska genom konsultens tillämpning av standarden kunna utgå från att tjänsten utförts med hög professionell kompetens och omsorg. Standarden ska även vara ett stöd i konsultens verksamhet.

Standarden ska tillämpas av Auktoriserade Redovisnings- och Lönekonsulter FAR, eller annan anställd på det företag som denna är verksam i, som utför redovisnings- och löneuppdrag och övriga närliggande uppdrag.

Reko utgår från ett ramverk som består av nio obligatoriska ska-krav som konsulten är skyldig att följa. De enskilda ska-kraven kompletteras med Reko-avsnitt som närmare tydliggör innehållet i de övergripande ska-kraven.

Helene Holmstedt, REDOVISNINGSKONSULT, VisionRevision i Ystad AB

Bra kurs, rekommenderar den till mina kollegor på byrån då alla kan hänga med på denna nivå!

Kursinnehåll

Vi går igenom de nio obligatoriska ska-krav som en konsult är skyldig att följa:

  1. Konsultens ansvar
  2. Medlemsföretagets organisation
  3. Antagande och omprövning av uppdrag
  4. Uppdragsavtal
  5. Förståelse av uppdragsgivarens verksamhet
  6. Konsultens planering av enskilda uppdrag
  7. Konsultens utförande av uppdragen
  8. Konsultens rapportering
  9. Avslut av uppdrag

Bra att veta

FAR:s anordnade Rekokurs är obligatorisk för att bli medlem i FAR och få titeln Auktoriserad Redovisningskonsult FAR eller Auktoriserad Lönekonsult FAR efter godkänt resultat på konsultexamen. Kursen är även obligatorisk för den revisorsmedlem som vill erhålla titeln Auktoriserad Redovisningskonsult FAR.

Under utbildningen är det bra att ha tillgång till Reko-boken eller FAR Online, Rekokursen spelas inte in och du kan således inte ta del av kursen i efterhand.

Helene Holmstedt, REDOVISNINGSKONSULT, VisionRevision i Ystad AB

Jag tyckte att webbinariet var mycket informativt och på rätt nivå. Det var lätt att hänga med och man blir verkligen exalterad och inspirerad när Camilla pratar om de olika REKO-avsnitten.

Hur du blir auktoriserad

Lärare

Online

Våra webbinarier är lärarledda expertföreläsningar som du följer i realtid via webben. Under webbinariet finns möjlighet att ställa frågor och få svar direkt. 

Vidareutbildningstimmar
Dina utbildningstimmar kommer att registreras när du har genomfört webbinariet. För att detta ska kunna registreras hos FAR måste du logga in på Mina sidor och slutföra webbinariet personligen i samband med realtidssändningen.

Kolla om din dator funkar med våra webbinarier
För att säkerställa att din dator är kompatibel för våra webbinarier kan du testa det här.