Redovisningsdagen - Iåst version för vidareutbildningstimmar

Redovisningsdagen är för dig som vill hålla dig uppdaterad om vad som händer på redovisningsområdet och träffa kollegor som jobbar med och i icke-noterade företag. Du får träffa och lyssna på de främsta experterna inom redovisning.

 • Nya lagförslag och ställningstaganden
 • Lyssna till experter
 • Tolkningar av rättsfall
 • Kommande nyheter
 • Nätverkande och erfarenhetsutbyte

Kursbeskrivning

Redovisningsdagen är för dig som arbetar med icke-noterade företag och vill hålla dig uppdaterad om vad som händer på redovisningsområdet och fördjupa dig svårare frågor. Dagen leds av redovisningsspecialister som dagligen arbetar med praktiska frågeställningar inom redovisning. Oavsett om du är på plats eller online har du möjlighet att ställa frågor till experterna kring de utmaningar du stöter på. Redovisningsdagen avslutas alltid med en frågestund.

Program

 • Dagen inleds med nyheter på redovisningsområdet
 • Uppföljning av de statliga stöden, bl.a. omställningsstöd, stöd vid korttidsarbete m.m.
 • Uppföljning av elektronisk inlämning
 • Aktuella redovisningsfrågor för K2 och K3
  - Hur hanterar man när ett bolag eller en koncern växer eller minskar i storlek
  - Frågor kring jämförelsesiffror

Vidareutbildningstimmar

För att få dina vidareutbildningstimmar kommer du behöva titta på hela filmen och svara på kontrollfrågor som består av flervalsfrågor.