Redovisning – grundläggande

Du lär dig grundläggande ekonomiska begrepp, att förstå ekonomiska rapporter och principerna för bokföring. Du kommer även att få en grundläggande förståelse av lagar och regler för redovisning, skatt och moms samt att lära dig planera ditt arbete inför och under boksluten.

Ekonomiassistent Redovisningskonsult

Kursbeskrivning

En två-dagarsutbildning för dig som precis har börjat eller ska börja arbeta med redovisning på en ekonomiavdelning eller som redovisningskonsult. Föreläsningar varvas med praktiska exempel. Efter kursen ska du ha en grundläggande förståelse för redovisning och kunna arbeta mer självständigt.

Sagt om kursen

För mig var den här kursen toppen! Den var på en nivå som alla kunde förstå och det var lätt att hänga med på det som vi gick igenom. Jag tycker det var en bra "första kurs" för mig som inte har jobbat med ekonomi och redovisning innan.

Kursinnehåll

En introduktion till redovisning – Varför har företaget en ekonomisk redovisning?

 • Syfte och nytta 

Balansräkning – Vad innehåller en balansräkning?

 • Balansräkningens olika delar och hur posterna i balansräkningen uppstår

Resultaträkning – Vad innehåller en resultaträkning?

 • Resultaträkningens olika delar och hur posterna i resultaträkningen uppstår

Samband mellan balans- och resultaträkning

 • Hur balans- och resultaträkningen påverkas av olika affärshändelser

Bokföring – Hur fungerar bokföring?

 • Teknik
 • Kontering av affärshändelser
 • Ingående balans och utgående balans
 • Grundbok och huvudbok
 • Avstämningsrutiner

Koll på lagstiftningen

 • Lagar och regler avseende redovisning
 • Moms och skatt
 • Moms- och arbetsgivardeklaration
 • Preliminärskatt

Bokslutsarbete

 • Att tänka på under året
 • Delårsbokslut
 • Bokslutsdokumentation

Lärare

Maths Anväg, lärare:

Vad går ni igenom på utbildningen?

– Utbildningen riktar sig till de som har börjat eller ska börja arbeta med redovisning på en ekonomiavdelning eller som redovisningskonsult. Vi fokuserar på grunderna i redovisning, vilket handlar om att förstå bokföring och vad man kan använda bokföring till i form av rapporter och beslutsunderlag. Under dagarna tittar vi även på en del redovisningsregler som är viktiga att ha koll på, samt lite orientering avseende mervärdeskatt och aktiebolags inkomstskatt. I kursen berör vi inte regelverk och frågor avseende IFRS.

Berätta lite om bakgrunden till utbildningen, varför har ni tagit fram den?
– Den är framtagen för att de som precis ska ge sig in i redovisningsvärlden på ett företag ska ha en bra start. Det är viktigt att förstå bokföringens grunder och vad syftet är med en god redovisning.

Vad får deltagarna med sig efter utbildningen?
– När man kommer hem efter utbildningen ska man känna att man har en grundläggande kunskap om bokföring och vad den i förlängningen är till för. Man ska känna sig inspirerad att arbeta med redovisningen som ett verktyg för att förstå hur företaget mår och går. Dessutom får man kännedom om grundläggande regelverk avseende redovisning, inkomstskatt och mervärdesskatt.

Vad gör du när du inte föreläser på FAR?
– Jag arbetar som affärsrådgivare och redovisningskonsult på Grant Thornton. Som affärsrådgivare fokuserar jag på ägarstyrning och styrelsearbete, men även som stöd i utveckling av ledningsgruppens arbete. Det är viktigt att ägarna tydliggör sin vilja med verksamheten så att styrelse och ledningsgrupp vet vad som ska göras. 
I min roll som redovisningskonsult hjälper jag företag att få ordning och reda i sin redovisning så att man i slutändan lyckas få snabb och relevant rapportering till styrelse och ledning. Mycket handlar om att skapa bra rutiner, begripliga och relevanta rapportmallar samt stöd i framtagande av rapportering. I vissa fall handlar det om att göra månadsbokslut och andra fall handlar det om att få styrelse och ledning att förstå vad boksluten säger.