Moms vid varuhandel (B2B)

 • Öka din kunskap inom momshantering vid varuförsäljning inom och utanför EU.  
 • Lär dig reglerna kring förvärvsbeskattning 
 • Förstå regelverket kring trepartshandel 
 • Lär dig vad som gäller vid Redovisning och fakturering vid handel av varor mellan företag 
 • Vad ska du särskilt tänka på! 
Auktoriserad redovisningskonsult Auktoriserad/godkänd revisor Ekonomiassistent Ekonomichef/CFO Företagsekonom Redovisningsansvarig/chef Redovisningskonsult Revisorsassistent

Kursbeskrivning

Genom denna onlinekurs ökar du din kunskap om hur momsen hanteras vid varuförsäljning till företag i annat EU-land samt import och inköp av varor. Kursen passar dig som arbetar med företag med varuförsäljning och import utanför Sverige oavsett om du arbetar på ekonomiavdelning är redovisningskonsult eller revisor. Kursen varvas med praktiska tips och vad du bör tänka på i hanteringen. 

Kursen går igenom momshanteringen och vad man bör tänka på vid försäljningen av varor som finns i Sverige men som sen transporteras från Sverige till ett annat EU-land eller ut ur EU. Kursen går också igenom när företag i Sverige förvärvar varor som inte finns i Sverige men som transporteras hit och de regler som gäller när en köpare ska förvärvsbeskattas för inköp. Därtill får du svar på frågor kopplat till EU-försäljning med den sk reservregeln och regelverken kring en transaktion där det finns en transport men där en vara vidareförsäljs av flera parter i flera olika led och vilka konsekvenser det får för momshanteringen. Avslutningsvis får du kunskap om vad som gäller vid redovisning och fakturering vid handel av varor mellan företag. 

Kursinnehåll

Kursen innehåller föreläsningar, övningsuppgifter och tydliga exempel på tillämpning. Mellan föreläsningarna ges möjlighet till att testa dina kunskaper. Kursen avslutas med ett sluttest som säkerställer att du har tillgodogjort dig de mest väsentliga delarna.

 • Olika typsituationer vid försäljning av varor
 • EU-försäljning av varor
 • Krav för VAT-nummer och periodisk sammanställning
 • Presumtionsregeln för transport
 • Att tänka på för att underlätta hanteringen
 • Överföring av varor till annat EU-land
 • Monteringsleveranser
 • Omvänd skattskyldighet
 • Export av varor
 • Inköp av varor från annat EU-land
 • Redovisning momsdeklarationen
 • Import
 • Reservregeln vid förvärv av varor som transporteras mellan andra EU-länder
 • Trepartshandel
 • Kedjetransaktioner
 • Handel med fler än tre parter
 • Redovisningsskyldighetens inträde

Lärare

Kursen är framtagen av FAR tillsammans med experter inom området.

Onlinekursen ingår i FAR:s Utbildningspaket online.

Utbildningspaketet innehåller allt från kortare nyhetsuppdateringar till fördjupande kurser i många olika ämnen.

Läs mer