Ledarskapsutbildning för ekonomer

En utbildning som gör dig som ekonom ännu bättre i din formella chefsroll och som ledare. Ledarskapet börjar med dig själv och en förståelse för vad du gör, hur det påverkar andra och hur du bygger förtroende.

 • Personliga ledarskapet
 • Få tiden att räcka till
 • Chefsrollens utmaningar
 • Konsten att leda på distans
 • Delegering
 • Leda i förändring
Controller Ekonomichef/CFO Företagsekonom Redovisningsansvarig/chef

Kursbeskrivning

Programmet är uppdelat på två träningstillfällen, 25–26 oktober + 15 november (3 dagar).

Vi inleder med att skapa en förståelse för ditt eget ledarskap och ditt uppdrag. Du ökar din förmåga att kommunicera tydligt och övertygande på ett sätt som skapar motivation, engagemang och ökad förståelse för vad som ska göras, hur det ska gå till och vad som ska uppnås.

Forskning visar att ledarskapet blir allt viktigare för verksamhetens resultat. En ledares förståelse för perspektiven "Strategi-Kultur-Struktur" är avgörande för verksamhetens framgång och medarbetarnas engagemang och välmående.

Du får en ökad förmåga att leda mer medvetet och viljestyrt, samtidigt som du utvecklar din egen systematik för ditt ledarskap. Inte minst viktigt i den transformation branschen/funktionen befinner sig i genom den digitalisering som nu sker. Förmågan att leda förändring blir därför för många väldigt aktuell.

Du ökar din förståelse för hur lönsamhet hänger ihop med medarbetarnas engagemang och välmående och hur du kan påverka det med ditt ledarskap, för att slutligen kunna tillämpa ett effektfullt ledarskap.

Vi tränar på de aktuella utmaningar du har. Du bygger din egen handlingsplan utifrån behoven hos dig och i din verksamhet. På så sätt kommer du att kunna omsätta programinnehållet till verksamhetsnytta.

Din vardag och dina utmaningar i kombination med vår samlade erfarenhet utgör grunden för hela programmet. Under programmet väljer du som deltagare med fördel en coach från din egen organisation i syfte att stötta dig i din utveckling. Om det inte funkar tar kursledaren den rollen om så önskas.

Kursmål
Ledarskap börjar med dig själv och en förståelse för vad du gör, hur det påverkar andra och hur du bygger förtroende. Du får en ökad förmåga att leda mer medvetet och viljestyrt samtidigt som du utvecklar ditt struktur- och personburna ledarskap.

Sagt om kursen

Med kunskapen i ryggen kommer jag vara mer medveten och tänka/planera utifrån det vi lärt oss.

Kursinnehåll

Exempel på innehåll:

 • Personliga ledarskapet – få andra att lyckas
 • Att få tiden att räcka till – vad gör jag av tiden som finns till hands?
 • Chefsrollens utmaningar – egna och andras förväntningar
 • Öka tydligheten med effektiv och anpassad kommunikation
 • Samtalsverktyg för coaching och kommunikation
 • Engagemang och motivation hos medarbetare
 • Att leda individer utifrån deras vilja och förmåga
 • Konsten att leda på distans
 • Att delegera – vad det är och hur man gör

Målet med utbildningen är att göra dig som ekonom ännu bättre i din formella chefsroll och som ledare. Ledarskapet börjar med dig själv och en förståelse för vad du gör, hur det påverkar andra och hur du bygger förtroende. 

Sagt om kursen

Innehållsrik trots bara tre dagar. Inspirerande kursledare.

Kurstider

Dag 1: 09.00-17.00
Dag 2: 09.00-17.00
Dag 3: 09.00-17.00

Lärare

Aktuella utbildningar

 • Automatisering med hjälp av RPA Den här utbildningen tar sikte på hur organisationen med hjälp av digitala medarbetare (RPA – Robotic process automation) kan möta verksamhetens krav, ställa om snabbt och dessutom sänka kostnaderna.
 • Controllerutbildning Utbildningen ger dig under tre dagar inblick i den moderna synen på controllerfunktionen och controllerns alltmer framträdande roll i företaget. Du kommer att gå ordentligt stärkt tillbaka in i din yrkesroll med nya kunskaper, erfarenheter och verktyg.
 • Data science för controllers Utbildningen ger dig en bred genomgång av relevanta begrepp, koncept inom Data science, avancerad analys och maskininlärning samt förståelse för arbetsprocessen och verktyg för datadrivet beslutsfattande.
 • Ekonomen som kommunikatör och påverkare Hur ökar man som ekonom sin relevans och sin övertygande kraft inom organisationen? Under två utbildningsdagar går vi igenom hur du som ekonom kan skapa en fördjupad förståelse och engagemang kring uppföljning och verksamhetsstyrning.  Bygga ekonomisk förståelse i organisationen  Vikten av anpassad information  Ekonomens roll som pedagog, expert och ledare  Erfarenhetsutbyte och nätverkande
 • FAR:s Controllerdag Vad händer i omvärlden som påverkar controllerns och ekonomens arbete? Under Controllerdagen fokuserar vi på hur framtidens ekonomistyrning påverkar dig som är controller.
 • Ekonomichefsutbildning Behöver du vässa dina verktyg för att vidareutveckla styrningen i din organisation? FAR:s Ekonomichefsutbildning riktar sig till dig som är ekonomichef, controller eller har en liknande roll och ger dig fördjupad kompetens inom verksamhetsstyrning. Ekonomens roll och ansvar för verksamhetsstyrning Processorienterad verksamhetsstyrning Extern påverkan på verksamhetsstyrning Verksamhetsstyrning och digitalisering Erfarenhetsutbyte och nätverkande
 • Certifierad ekonomichef FAR:s certifieringsprogram för ekonomichefer fokuserar på strategi, processanalys och ledarskap. Dessa områden är centrala för värdeskapandet i dagens företag. Utbildningen ger dig ny kunskap och verktyg för ett proaktivt förhållningssätt i din roll som ekonomichef och ledare. Strategisk analys och operativt beslutsfattande Organisatoriska processer IT-driven rollförändring för ekonomiavdelningen Värdebaserat ledarskap Nätverkande
 • Ledarskapsutbildning för ekonomer En utbildning som gör dig som ekonom ännu bättre i din formella chefsroll och som ledare. Ledarskapet börjar med dig själv och en förståelse för vad du gör, hur det påverkar andra och hur du bygger förtroende. Personliga ledarskapet Få tiden att räcka till Chefsrollens utmaningar Konsten att leda på distans Delegering Leda i förändring
 • Certifierad controller Utbildningen fokuserar på verksamhetsstyrning och business control, områden som är centrala för värdeskapandet i dagens företag.
Visa alla kurser

FAR Online

 • Ekonomi

  265 SEK

  / månad och användare

  För dig som jobbar med redovisning, ekonomitjänster och skatt. Innehåller lagar, FAR:s och BFN:s regler. Med möjlighet att välja till bl.a. IFRS och Fastighet.

 • IFRS och Finans

  345 SEK

  / månad och användare

  Djuplodande regelverk för finansmarknaden. Innehåller EU-rätt, svenska lagar, myndighetsregler och självreglering från exempelvis Aktiemarknadsnämnden och börserna.

 • Revision

  345 SEK

  / månad och användare

  Revision är en paketlösning för FAR Online som är anpassat för dig som är revisor och behöver tillgång till lagar och regler inom revison, redovisning och skatt.

 • Total

  560 SEK

  / månad och användare

  Allt vårt material. För dig som jobbar många olika sorters kunder/företag eller för dig som är revisor för noterade eller finansiella företag.