Kvalificerade skattefrågor i fåmansföretag

Få områden ändras så ofta som skattereglerna för fåmansföretag. Dessutom har reglerna och hur de kan tillämpas stor betydelse för både företaget och dess ägare. Här ger vi dig en möjlighet att bli uppdaterad och få praktiskt tillämpbar kunskap. Hur skapar man en skatteeffektiv ägarstruktur? Hur gör man ett generationsskifte?

Auktoriserad redovisningskonsult Auktoriserad/godkänd revisor Redovisningskonsult

Kursbeskrivning

Hur ska de senaste lagförändringarna tolkas och vilka ägarstrukturer är möjliga? Förutom alla nyheter behandlar vi olika former av planering för uttag och går igenom ett antal modeller och lösningar för ägarförändringar och omstruktureringar. Många företag står inför ägarförändringar och det är viktigt att veta vilka möjligheter som finns att göra en skatteeffektiv överlåtelse oavsett om det är ett generationsskifte eller en extern försäljning.

Målsättningen med kursen är att ge dig en möjlighet att vara en proaktiv rådgivare till fåmansföretag och dess ägare. Du kommer att lära dig olika situationer där företagare står inför en beslutssituation och behöver vägledning. Vi fokuserar på att förklara hur skattereglerna påverkar och vad som är viktigt att tänka på i olika situationer istället för att bara förklara hur reglerna ska tillämpas.

Efter kursen kommer du att kunna se vilka situationer som är viktiga att uppmärksamma för att kunna fatta beslut och ligga steget före. Du kommer att kunna identifiera risker och även se vilka möjigheter som finns.

Under kursen får du ta del av ett stort antal användbara planeringsmöjligheter och lösningar på olika praktiska situationer. Du kommer att direkt kunna använda dina nya kunskaper i praktiken. Vi varvar föreläsningar med diskussioner kring högaktuella skattefrågor.

Kursinnehåll

 • Relevanta nyheter inom fåmansföretag
 • Försäljning av fåmansföretag
 • Nya delägare i fåmansföretag
 • Personal som delägare/incitamentslösningar
 • Skatteeffektiva uttag
 • Skatteeffektivt fastighetsägande
 • Generationsskiften

Bra att veta

Kursen passar dig som har arbetat med fåmansföretag och dess ägare ett antal år. Antingen som kundansvarig rådgivare/revisor. Kursen passar även dig som själv är aktiv företagare eller arbetar med ekonomi på ett fåmansföretag.

Lärare

FAR Online

 • Ekonomi

  265 kr

  / månad och användare

  För dig som jobbar med redovisning, ekonomitjänster och skatt. Innehåller lagar, FAR:s och BFN:s regler. Med möjlighet att välja till IFRS.

 • IFRS och Finans

  345 kr

  / månad och användare

  Djuplodande regelverk för finansmarknaden. Innehåller EU-rätt, svenska lagar, myndighetsregler och självreglering från exempelvis Aktiemarknadsnämnden och börserna.

 • Revision

  345 kr

  / månad och användare

  Revision är en paketlösning för FAR Online som är anpassat för dig som är revisor och behöver tillgång till lagar och regler inom revison, redovisning och skatt.

 • Total

  560 kr

  / månad och användare

  Allt vårt material. För dig som jobbar många olika sorters kunder/företag eller för dig som är revisor för noterade eller finansiella företag.