IFRS-dagen - låst version för vidareutbildningstimmar

Nyhetsdagen för dig som jobbar med IFRS och behöver senaste nytt inför årsbokslutet 2021. Här får du kunskap om alla aktuella nyheter och förbereds på kommande förändringar i regelverket, så du kan känna dig trygg i din yrkesutövning.

  • Nya lagförslag och ställningstaganden
  • Lyssna till experter
  • Tolkningar av rättsfall
  • Kommande nyheter

Kursbeskrivning

IFRS-dagen vänder sig till dig som arbetar med eller i bolag som ska upprätta redovisning i enlighet med IFRS och behöver en uppdatering av nyheter inom IFRS-området.

Du informeras om nya standarder, ändringar i befintliga standarder samt nya tolkningsmeddelanden. Dessutom uppdateras du om nyheter inom EU-rätten och ändringar i svensk lagstiftning och normgivning som berör noterade företag samt ny ordning för redovisningstillsyn. Såväl regler för koncernredovisningen som för noterad juridisk person kommer att behandlas.

Kursinnehåll

  • Nyheter finansiell rapportering för noterade företag 2020
  • Redovisningstillsyn
  • Nyheter 2021 och framåt
  • Pågående projekt IASB

Vidareutbildningstimmar

För att få dina vidareutbildningstimmar kommer du behöva titta på hela filmen och svara på kontrollfrågor som består av flervalsfrågor.