Hållbarhetsredovisning

Hållbarhet – hur redovisar vi en lagstadgad hållbarhetsrapport som även ger värde i organisationen?

Auktoriserad redovisningskonsult Auktoriserad/godkänd revisor Controller Ekonomichef/CFO Redovisningsansvarig/chef

Kursbeskrivning

Kursen vänder sig till dig som ansvarar för att ta fram en hållbarhetsrapport för ditt företag, antingen för första gången eller du som vill ta nästa steg i din rapportering. Du behöver ingen praktisk eller teoretisk erfarenhet eller förkunskap för att kunna ta till dig kursinnehållet.

Vi fokuserar på gällande regelverk just nu (ÅRL) och inte på kommande uppdatering 2024 eller taxonomin.

Sedan första januari 2017 är det obligatoriskt för större bolag att i sin årsredovisning också lämna hållbarhetsupplysningar. Studier visar att det finns svårigheter i att rapportera både för att uppfylla lagen men även för att det ska bli någonting mer än bara en pappersprodukt. Vilka är egentligen ditt företags mest väsentliga hållbarhetsfrågor att rapportera på baserat på affärsmodell och intressenter? På den här utbildningen ger vi dig kunskapen och verktygen att ta dig an rapporteringskraven på bästa sätt.


Målsättningen med kursen
är att ge dig som ska hållbarhetsrapportera en introduktion till kraven och en verktygslåda för att säkerställa att ni uppfyller kraven. Du kommer att lära dig om vilka områden som hållbarhetsrapporten ska omfatta och på vilket sätt. Genom kursen följer vi ett fiktivt case för att applicera vår verktygslåda.

Efter avslutad kurs kommer du ha en övergripande förståelse för vad rapporten förväntas innehålla, och hur du bör gå tillväga för att kunna rapportera för första gången eller för att utveckla en befintlig rapport. Fokus kommer vara inom olika nyckelkomponenter för att skapa en effektiv och värdeskapande rapportering på hållbarhet.

Kursen består av en hel arbetsdag där vi varvar föreläsning om kraven på hållbarhetsrapport med praktiska exempel/case och gruppdiskussioner.

Kursinnehåll

 • Introduktion
 • Lagkravet – genomgång bestämmelser och erfarenheter
 • Nyckelkomponenter för hållbarhetsrapportering och löpande case
  – Identifiering
  – Styrning och integrering
  – Mätning
  – Rapportering
 • Process för hållbarhetsrapportering, intressentdialog och materialitet (inkl. gruppövning)
 • Vad är på gång inom hållbarhetsregleringar - övergripande genomgång
 • Summering och avslut

Lärare

Online

Den här kursen kan du gå online, välj ett online-tillfälle när du gör din bokning.

Du deltar på utbildningen online i realtid tillsammans med deltagarna som finns på plats i konferensrummet. Som online-deltagare har du möjlighet att ställa frågor och vara med i diskussioner, utan att lämna kontoret. Kursens upplägg och pedagogik kan begränsa antalet deltagare online, så vänta inte med att anmäla dig.

 • Starta kursen under Mina utbildningar
 • Ladda ner kursmaterialet under Mina utbildningar
 • Du kan endast delta på kursen i realtid då tillfället ej spelas in
 • Vi rekommenderar att du använder webbläsaren Google Chrome när du genomför kursen
 • Ladda ner ditt kursintyg under Mina utbildningar cirka en vecka efter avslutad kurs

För att du ska få tillgodoräkna dig dina vidareutbildningstimmar behöver du under föreläsningstiden vara uppkopplad med webbkamera. Du kommer att visas på extern skärm i konferenslokalen så att föreläsarna och övriga deltagare kan se samtliga deltagare som är med online.

Kolla om din dator funkar för att gå utbildningen online
Det enda du behöver är uppkoppling mot internet och en dator eller surfplatta. Du kan testa här att tekniken fungerar för dig. Vi rekommenderar att du gjort detta test senast 30 minuter innan kursstart.

Sändningen startar 15 minuter innan kursstart.