Hållbarhetsredovisning

Hållbarhetsredovisa – hur redovisar vi en lagstadgad hållbarhetsrapport som även ger värde i organisationen?

 

Auktoriserad redovisningskonsult Auktoriserad/godkänd revisor Controller Ekonomichef/CFO Redovisningsansvarig/chef

Kursbeskrivning

Kursen vänder sig till dig som ansvarar för att ta fram en hållbarhetsrapport för ditt företag, antingen för första gången eller du som vill ta nästa steg i din rapportering. Du behöver ingen praktisk eller teoretisk erfarenhet eller förkunskap för att kunna ta till dig kursinnehållet.

Sedan första januari 2017 är det obligatoriskt för större bolag att i sin årsredovisning också lämna hållbarhetsupplysningar. Studier visar att det finns svårigheter i att rapportera både för att uppfylla lagen men även för att det ska bli någonting mer än bara en pappersprodukt. Vilka är egentligen ditt företags mest väsentliga hållbarhetsfrågor att rapportera på baserat på affärsmodell och intressenter? På den här utbildningen ger vi dig kunskapen och verktygen att ta dig an rapporteringskraven på bästa sätt.


Målsättningen med kursen
är att ge dig som ska hållbarhetsrapportera en introduktion till kraven och en verktygslåda för att säkerställa att ni uppfyller kraven. Du kommer att lära dig om vilka områden som hållbarhetsrapporten ska omfatta och på vilket sätt. Genom kursen följer vi ett fiktivt case för att applicera vår verktygslåda.

Efter avslutad kurs kommer du ha en övergripande förståelse för vad rapporten förväntas innehålla, och hur du bör gå tillväga för att kunna rapportera för första gången eller för att utveckla en befintlig rapport. Fokus kommer vara inom olika nyckelkomponenter för att skapa en effektiv och värdeskapande rapportering på hållbarhet.

Kursen består av en hel arbetsdag där vi varvar föreläsning om kraven på hållbarhetsrapport med praktiska exempel/case och gruppdiskussioner.

Kursinnehåll

 • Introduktion
 • Lagkravet – genomgång bestämmelser och erfarenheter
 • Nyckelkomponenter för hållbarhetsrapportering och löpande case
  – Identifiering
  – Styrning och integrering
  – Mätning
  – Rapportering
 • Process för hållbarhetsrapportering, intressentdialog och materialitet (inkl. gruppövning)
 • Vad är på gång inom hållbarhetsregleringar - övergripande genomgång
 • Summering och avslut

Lärare