Hållbarhet i praktiken för redovisningskonsulter

Vi guidar dig hur du som redovisningskonsult praktiskt kan arbeta med hållbarhetsfrågor/hållbarhetsredovisning i dina kunduppdrag. Du får en genomgång av hur processen kan se ut och vad som bör ske i de olika stegen.

 • Praktisk vägledning till hållbarhetsarbete
 • Anpassad för dig som är redovisningskonsult
 • Tydlig process
Auktoriserad redovisningskonsult Redovisningskonsult

Kursbeskrivning

Även om lagkravet om hållbarhetsredovisning träffar de stora så sprider det sig som ringar på vattnet. När de stora företagen har krav på sig att hållbarhetsrapportera så påverkar det indirekt alla deras underleverantörer. Men att kommunicera sitt hållbarhetsarbete kan också vara en konkurrensfördel.

Kursen tar utgångspunkt i boken Hållbarhet i praktiken – en redovisningsguide som också ingår i kursen. I kursen blir du guidad i hur du praktiskt kan arbeta med hållbarhetsfrågor i dina kunduppdrag och vi går igenom hur processen kan se ut och beskriver de olika stegen.

Vi reder ut begreppen inom hållbarhet och ger en praktisk introduktion till hur du som redovisningskonsult kan arbeta med hållbarhetsfrågor tillsammans med dina kunder.

Kursinnehåll

Kursen innehåller följande huvudområden

 • Övergripande beskrivning av hållbarhet och de begrepp som används
 • Beskrivning av hur en hållbarhetsprocess kan se ut
 • Hur avgör man vilka hållbarhetsfrågor som bör prioriteras
 • Exempel på hur man kan kommunicera sitt hållbarhetsarbete

Lärare

Hållbarhet i praktiken – en redovisningsguide

Boken ingår i kursavgiften och du behöver inte beställa den separat. Vid tid för kursstart kommer du att fått boken.

Hållbarhet i praktiken (andra upplagan)

Hållbarhet i praktiken - en redovisningsguide 2:a upplagan

175 kr
Hållbarhet är ett område som blir allt viktigare för företag i Sverige och i världen. Guiden Hållbarhet i praktiken ger en inblick i hur arbetet med hållbarhetsfrågor kan se ut i ett mindre företag.

Online

Den här kursen kan du gå online, välj ett online-tillfälle när du gör din bokning.

Du deltar på utbildningen online i realtid tillsammans med deltagarna som finns på plats i konferensrummet. Som online-deltagare har du möjlighet att ställa frågor och vara med i diskussioner, utan att lämna kontoret. Kursens upplägg och pedagogik kan begränsa antalet deltagare online, så vänta inte med att anmäla dig.

 • Starta kursen under Mina utbildningar
 • Ladda ner kursmaterialet under Mina utbildningar
 • Du kan endast delta på kursen i realtid då tillfället ej spelas in
 • Vi rekommenderar att du använder webbläsaren Google Chrome när du genomför kursen
 • Ladda ner ditt kursintyg under Mina utbildningar cirka en vecka efter avslutad kurs

För att du ska få tillgodoräkna dig dina vidareutbildningstimmar behöver du under föreläsningstiden vara uppkopplad med webbkamera. Du kommer att visas på extern skärm i konferenslokalen så att föreläsarna och övriga deltagare kan se samtliga deltagare som är med online.

Kolla om din dator funkar för att gå utbildningen online
Det enda du behöver är uppkoppling mot internet och en dator eller surfplatta. Du kan testa här att tekniken fungerar för dig. Vi rekommenderar att du gjort detta test senast 30 minuter innan kursstart.

Sändningen startar 15 minuter innan kursstart.